Ordningsregler

Olyckan är snabbt framme, även när vi simmar och badar. För att säkerställa säkerheten för dig som badar ska du följa våra ordningsregler.

Alla ordningsregler på badet

 • Förälder, vuxen eller ledare är alltid ansvarig för medföljande barns säkerhet och trygghet. Lämna aldrig barn utan uppsikt.
 • Barn som inte kan simma får aldrig vistas i någon bassäng/pool utan att ansvarig simkunnig vuxen vistas i direkt anslutning till (armlängds avstånd) eller badar tillsammans med barnet.
 • Du ska vara badklädd så att du kan bada tillsammans med barnet.
 • Nu åldersgräns: Barn under 12 år ska alltid ha sällskap med en ombytt simkunnig vuxen som ansvarar för barnet. Max tre (3) barn per vuxen.
 • Personer, oavsett ålder, som inte är simkunniga ska alltid åtföljas av en simkunnig vuxen som kan ha uppsikt under vistelsen i anläggningen.
 • Ny regel: Det är inte tillåtet att använda mobiltelefon eller läsplatta i Karlbergsbadets simhall.
 • Lyssna alltid på och följ personalens anvisningar.
 • Besökare som inte följer ordningsregler/anvisningar kan avvisas från anläggningen utan att återfå sin entréavgift.
 • Här badbevakar vi varandra – kontakta alltid personalen vid tillbud!
 • Kontrollera att du alltid vet var närmaste nödutgång finns.
 • Kontakta alltid personalen om du behöver hjälp eller undrar över något.
 • Personalen finns till för besökarnas trivsel och anläggningens säkerhet. Simkunnig vuxen i sällskapet ansvarar för badandes säkerhet.
 • Var rädd om dig själv och andra så att inga olyckor sker.
 • Simkunnighet innebär att kunna simma 200 meter, varav 50 meter på rygg samt inneha allmänt badvett och säkerhet vid vatten.

Ny åldersgräns

Från och med 1 januari 2016 är det åldersgränsen 12 år som gäller på badet. Yngre barn ska ha sällskap av ombytt, simkunnig vuxen. Det är beslutat av kultur- och fritidsnämnden i november 2015, utifrån Konsumentverkets rekommendationer.

Konsumentverket startade under 2012 ett projekt om säkerheten vid badanläggningar. Anledningen var de drunkningsolyckor som inträffade där barn var inblandade. Syftet med projektet var att tillsammans med aktörer på området ta fram en vägledning för säkerheten vid badanläggningar och att därigenom förebygga allvarliga olyckor, särskilt drunkningsolyckor. Vägledningen togs fram i samarbete med Svenska livräddningssällskapet (SLS), Svenska badmästarförbundet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Svenska badbranschföreningen samt säkerhetsansvariga vid några badanläggningar. I arbetet togs hänsyn till standarden SS-EN 15288-2:2008 ”Swimming pools- Part 2: Safety requirements for operation”.

I Konsumentverkets vägledning finns en allmän rekommendation på 12 år med hänvisning till att det i läroplan LGR 11 framgår att simkunnighet (simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge) är ett av kunskapsmålen för elever i årskurs 6.

Ny regel om skärmförbud

När du är i Karlbergsbadets simhall är det inte tillåtet att använda mobiltelefon eller läsplatta. Skärmar tar bort vår uppmärksamhet på omgivningen och en drunkningsolycka eller tillbud kan hända. När vi är i simhallen badbevakar vi varandra och en skärm kan vara skillnaden mellan liv och död.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 08 februari 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se