Möten med Minnen

Möten med minnen är ett tillfälle för personer med demensdiagnos att uppleva museets samlingar på ett sätt som passar dem. Vi vill hjälpa dem att öka sin livskvalitet och lyssna till eller titta på saker som har betydelse för oss alla.

Vi gör visningar på äldreboenden eller personer med demensdiagnos i sällskap med närstående person eller följeslagare. Visningen tar max 1 timme och är kostnadsfri. Cd-spelare krävs.

Grammfofon.

Grammofon.

Höstens minnen

Höstens minnen utgår. Välkomna tillbaka våren 2018.

För mer information kontakta museet på telefon 0221-253 51 eller e-post ann-charlotte.kernehed@koping.se.

Ett landsomfattande projekt

Alzheimerfonden genomför det landsomfattande projektet "Möten med Minnen", riktat till människor som drabbats av någon form av demenssjukdom. Projektet kan genomföras tack vare finansiering från Postkodlotteriet.

Möten med Minnen är ett samarbete mellan Alzheimerfonden, Nationalmuseum, Demensförbundet och Svenskt demenscentrum.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 08 december 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se