Fysisk tillgänglighet på museerna i Köping

MFP Alternativtext

Grusgång vid Gammelgården

Gammelgårdens café

 • Ramper kring caféborden
 • Grus och gräs vid ingången
 • Trösklar

Gammelgårdens friluftsmuseum

 • Grus och gräs vid ingången
 • Hög trappa
 • Höga trösklar

Köpings brandmuseum

 • Mindre trösklar
 • Ramp

Köping museum

 • Ramper på bottenplan
 • Hiss till tillfälliga utställningar
 • Trappor till utställningen Scheeles minne

Nyströmska gården

 • Gräs och grus vid ingången
 • Brant trappa
 • Trösklar
 • Ojämna golv
Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 08 december 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se