Utställningshallen - Info till utställare

Är du intresserad av att ställa ut din konst i Köpings kommuns utställningshall Barnhemsgatan 2? Skicka då din förfrågan till kulturfritidsnamnden@koping.se.

En utställningsperiod är tre veckor

Du som utställare har tillgång till utställningshallen avgiftsfritt. En utställningsperiod omfattar tre veckor med start lördag och avslut torsdag. Längre period än tre veckor kan bli aktuellt i december.

Uppsättning gör du på fredag eftermiddag och nedtagning gör du på fredag förmiddag efter sista utställningsdagen. Samtliga upphängningsanordningar ska du se till att ta bort från väggen när utställningen är slut.

Ditt ansvar som utställare

Som utställare ansvarar du för transport, uppsättning, nedtagning och utställningsmaterial. Kultur & Fritid förbehåller sig rätten att godkänna utställningens utformning.

Vi marknadsför utställningen och bemannar utställningshallen

Kultur & Fritid står för kostnader för annons i lokaltidning, lokal-tv och marknadsförning via kommunens webbplats.

Vi bevakar utställningshallen under turistbyråns ordinarie öppettider. På vernissager är utställningshallen bemannad av personal från Kultur & Fritid.

Avgift på såld konst

Vid utställning arrangerad av Kultur & Fritid tar förvaltningen ut en avgift om 30 procent per sålt alster. Såld konst får inte avhämtas under pågående utställning, utan hämtas fredagen då utställningen tas ned.

Avtal om utställningsersättning

Utställningsersättning utgår enligt beslut av Kultur- och fritidsnämnden 2016-11-22 §86 - grundersättning till kontsnärer. Separatutställning 1200 kr/vecka, grupputställning 1800 kr/vecka att delas mellan antal deltagare.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 09 oktober 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se