Priser guidade vandringar

  • Grupper dagtid: 750 kr/grupp
  • Grupper kvällstid efter kl. 17.00 eller helgdag: 950 kr/grupp
Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 18 januari 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se