Vill du vara med och tycka till om regionens kulturutbud?

Exempelbild

Dina åsikter är viktiga när vi nu ska ta fram en plan för kulturen i Västmanland. Hur vill du att kulturlivet i Västmanland ska utvecklas?

Din åsikt är viktig för oss! Med din hjälp utvecklar vi regionens och kommunens kulturutbud.

Hur vill just du delta i och bidra till kulturlivet?

Gör din röst hörd genom att svara på enkäten om hur just du vill bidra till och delta i kulturlivet. Enkäten hittar du antingen på webben via länken nedan eller så kan du fylla i den i pappersformat på Köpings turistbyrå, Köpings stadsbibliotek, Kolsva bibliotek, Köpings museum och fritidsgården Kuggen.

Varför görs en regional kulturplan?

Det första gemensamma arbetet kring ny kulturplan ägde rum år 2010
och resulterade i den plan som sträckte sig 3 år framåt och gällde för hela Västmanland. En ny modell för fördelning av statliga medel till
kulturverksamheter på regional och lokal nivå infördes och låg till grund för fördelning av de statliga medlen till länet inom kulturområdet.

 Planen har sedan reviderats och nu är det alltså dags för
en ny regional kulturplan som ska gälla åren 2019-2022.

Några prioriterade områden fram till 2018 har varit bibliotekssamverkan, läsfrämjande arbete, kulturarvportal Västmanland, kulturliv för alla – bildkonst, arrangörsutveckling, finsk kultur, kultur och hälsa – Liv och Hälsa Ung mm.

Här hittar du länken till enkäten

Har du frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss på Kultur & Fritid. Vi finns på kulturfritidsnamnden@koping.se

Tipsa en kompis
Läs mer om den regionala kulturplanen på Region Västmanlands hemsida:

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 15 november 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se