Köpings parker

Bild på fågelön i Nyckelbergsparken

Nyckelbergsparken med fågelön

Nyckelbergsparken är en av Köpings större parker, belägen där Valstaån och Kölstaån flyter samman och bildar Köpingsån. Här finns stora planteringar av blommande växter som glanskörsbär och magnolia samt perenner och träd. En japansk bro förbinder parken med Fågelön där många änder håller till. I parken finns en lekplats och ett stort klätternät.

Bild på Kölstaån i Kvarnparken

Kvarnparken

På båda sidor om Kölstaån ligger Kvarnparken med ett idylliskt promenadstråk längs med ån. Ån bildar här en liten ravin med forsar och strömvirvlar. Förr i tiden låg Tunafors kvarn här, med tillhörande kvarnränna. Vid renoveringen av parken 2002 upptäcktes en del grundstenar till denna, vilka användes till vackra kantstenar vid parkpromenaden nere vid ån. På våren blommar det fint i Kvarnparken där det finns ett stort sortiment av prydnadsväxter, exotiska buskar och träd som till exempel valnötsträd och körsbärsträd. Belysning i ån och på utvalda träd ger ett effektfullt sken kvällstid.

Bild på Barnhemsparken

Barnhemsparken

Barnhemsparken invigdes 2009. Parken, som ligger mellan Barnhemsgatan och Köpingsån vid Nordlund, har ett stort antal växter med en stomme av rhododendron, sittmöbler, belysning och gångstigar. Parken är särskilt anpassad för att personer från det intilliggande äldreboendet, Nordlund, ska kunna besöka parken varma sommardagar. Namnet Barnhemsparken erinrar om det barnhem som låg alldeles i närheten under 80 år, från 1876 fram till 1956.

Bild på människor som är med på allsång vid Himlabacken

Himlabacken

Himlabacken vid Nyckelberget har fått sitt namn av de barn som på 1950- och 1960-talet åkte skidor och kälke i backen. I slutet av 1930-talet eller början av 1940-talet fanns det en hoppbacke här. 2007 arrangerades för första gången Sång i Himlabacken – en mycket populär allsångsfest. I området finns en minigolfbana, en bollplan/isbana, en grillplats och en välutrustad lekplats för barn i alla åldrar. Lekplatsen, som heter Bronsspännet, är även till vissa delar anpassad för barn med funktionshinder.

Bild på lekplatsen vid Kråkbacken

Kråkbacken

Kråkbacken som breder ut sig på båda sidor om Kölstaån är ett av de största grönområdena i Köping. Parken är mycket välbesökt av såväl motionärer och hundägare som lekande barn. Lekplatsen på Kråkbacken är en av Köpings mest välutrustade – delar av den är anpassad för barn med funktionshinder.

Scheeleparken

Den vackra Scheeleparken ligger mellan kyrkan och Stora torget. I området finns Köpings största plantering av sommarblommor och det växer flera stora träd, bland annat ask, alm och lönn. Här finns även ornäsbjörken som är Sveriges riksträd. Ornäsbjörken utnämndes till Sveriges riksträd 1985 och har ombetts att planteras på en central plats i de flesta kommuner i Sverige. I Scheeleparken står även Carl Milles staty av Carl Wilhelm Scheele – apotekaren som upptäckte flera grundämnen, bland annat syre och kväve.

Bivurparken

Bivurparken har anor från 1940-talet och totalrenoverades 2005. Parken ramas in av ett antal lönnar och har en franskinspirerad stil med en allé av platanträd, prydnadsapel, kastanj, flikbladig björk, palmer och perennplanteringar. I parken finns också en bouleplan och bronsstatyn ”Drottning Filippa och enhörningen”, en fontän och gott om parksoffor. Intill ligger en nyrustad lekplats som är inspirerad av drottning Filippa och enhörningen.

Bellanders park

Mellan den gamla kyrkogården och Köpings nya kyrkogård ligger Bellanders park som en grön kil in mot centrum. Karakteristiskt för parken är den mäktiga lindallén som börjar vid Ågärdsgatan och slutar vid mellankyrkogården. Under 2008 och 2009 har exotiska träd planterats i Bellanders park. Där finns hemlocksgran, tulpanträd och blodbok. Parken fick sitt namn 1946 efter kyrkoherden Olof Rudolf Bellander som blev kyrkoherde i Köping 1834.

Strömparken med Soltrappan

Mitt i centrum bredvid Hökartorget ligger Strömparken som ramas in av hundraåriga lindar. Här finns fina sommarblommor, magnolior och perennplanteringar. I parken står Martin Sundells minnessten – en gåva till Köpings kommun från Kooperativa Förbundet 1957. Intill Strömparken ligger Soltrappan som invigdes 2005.

Bild på statyn Johanna som står i Johannaparken

Johannaparken

Mittemot Soltrappan och Strömparken, längs Åpromenaden, ligger den idylliska Johannaparken där Johannastatyn står.
I parken, som anlades 2002, finns sittbänkar, buskar, perenner, vackra sommarblommor och en liten lekpark för de mindre barnen.

Bild på Åpromenaden

Åpromenaden

Det vackra promenadstråket, Åpromenaden, löper längs Köpingsån mitt i centrum. På charmiga träbryggor, kantade av träd och planteringar, fortsätter den genom Gamla stan, förbi prostgården, dammbron och Nyströmska gården. Åpromenaden tar slut vid Köpings museum där ån mynnar ut vid småbåtshamnen i det innersta av Mälaren.

Järnvägsparken och Järnvägstorget

Järnvägsparken och Järnvägstorget ligger båda vid järnvägsstationen. Järnvägstorget, norr om Järnvägsgatan, är en gräsyta omgärdad av större lindträd. Här finns även en mindre blomsterplantering och bänkar. Parker i anslutning till järnvägar är en kulturtradition som går tillbaka till järnvägens barndom på 1800-talet. Järnvägsparkerna lades mellan stationen och stadens centrum och skulle skydda bebyggelsen mot ånglokens gnistsvärmar.

På andra sidan Järnvägsgatan, bredvid stationshuset, ligger den lilla Järnvägsparken med några mindre gräsytor, buskar och träd.

Vågtorget

Vågtorget är en kulturhistorisk plats där det förr fanns en våg för vägning av järnmalm. Idag består torget av en liten torgyta med sittplatser. Här finns ett av Köpings största träd, en svartpoppel med 503 centimeter i stamomfång, samt rester av en gammal allé med lindar.

Scheeletorget

Scheeletorget förvandlades 2004 till en blomstrande oas med grusgångar. Här finns en fontän och planteringar av gammaldags rosor och perenner. Lekplatsen består bland annat av en rullstolskarusell, kompisgunga, sandlåda, rutschkana och klätterställning. Den är delvis utformad med platsgjutet gummi vilket ger bra tillgänglighet även för vagnar och rullstolar.

Brunnsparken

Brunnsparken är ett grönområde öster om Kölstaån. Här låg tidigare Johannisdals hälsobrunn. Numera finns en minnessten som erinrar om den tidigare bruksmiljön och flera äldre träd från den tiden. Området har stora gräsytor och en inhägnad bollplan.

Vidhemsparken

På den västra sidan om Kölstaån, mellan ån och Odensvivägen, ligger Vidhemsparken med stora grönytor och öar av buskar och träd. Det är ett populärt område för promenader, rastning av hundar och skidåkning på vintern.

Bondgårdsberget

Från Bondgårdsberget har du bra utsikt över Köping, vilket gör platsen till ett trevligt utflyktsmål. Berget ligger insprängt i bebyggelsen öster om Tunadalskyrkan. Intill finns en liten lekpark med gungor och klätterställning. Bondgårdsbergets rundhällar har tydliga spår av den senaste istiden.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 05 oktober 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se