Fiske och fiskekort

Fiska i Köpings kommun

Köping har närhet till många fiskevatten. Här kan du läsa om var du kan fiska och var du kan köpa fiskekort.

Köping med närområden bjuder på varierat fiske. Du kan fiska gös, öring, gädda och abborre men också ägna dig åt ädelfiske i Bergslagen, norr om Köping. Tänk på att du oftast behöver fiskekort, ett tillstånd för att få fiska. Kontakta försäljare av fiskekort för mer information om priser och fiskevattnet.

Fiskevatten i kommunen

Köpingsån
Köpingsån är ett enskilt vatten vilket innebär att fiske med handredskap är tillåtet och det behövs inget fiskekort för det.

Mälaren
Mälaren är ett enskilt vatten vilket innebär att fiske med handredskap är tillåtet och det behövs inget fiskekort för det. Fiske med nät kräver fiskekort. Kontakt och köp av fiskekort: Galtens fiskevårdsförening, telefon 0227-132 74 eller 070-234 54 24.

Lundbysjön
Kontakt och köp av fiskekort: Thord Bergendahl, telefon 0221-500 20.

Skedvisjön
Kontakt och köp av fiskekort: Måltavlan, Kolsva, telefon 0221-507 84 Janne Hammarbäck, Näs, telefon 0221-550 45 eller 070-519 50 46.

Sveaskogs "Fiskemitt"
Flera sjöar i kommunen ingår i Sveaskogs fiskekort "Fiskemitt", bland andra större delen av Iresjön, Stora Vålen, Tryckaren och Tisjön.

Vågsjön
Kontakt och köp av fiskekort: Måltavlan, Kolsva, telefon 0221-507 84 Köpings Zoo, telefon 0221-102 54

Västlandasjön/Rölen
Kontakt och köp av fiskekort: Måltavlan, Kolsva, telefon 0221 - 507 84.

 

Fiskevatten i kommunens närområde

Malingsbo-Kloten

Hedströmmen - Bernshammar och Hed
Fritt fiske i Hedströmmen nedanför Kolsva mot Mälaren.
Kontakt och köp av fiskekort: Texaco i Bernshammar, telefon 0222-301 50.

Hedströmmen - Baggå
Kontakt och köp av fiskekort: Före detta Texaco i Bernshammar, telefon 0222-301 50.

Krampenområdet
Kontakt och köp av fiskekort: Måltavlan, Kolsva, telefon 0221-507 84 Före detta Texaco i Bernshammar, telefon 0222-301 50 OKQ8, Köping, telefon 0221-147 47.

Krampen - Kärrgetssjön, Stora och Lilla Ton
Kontakt och köp av fiskekort: Måltavlan i Kolsva, telefon 0221-507 84.

Kolbäcksgropen
Kontakt och köp av fiskekort: Köping Zoo, telefon 0221-102 54 OKQ8, Köping, telefon 0221-147 47.

Långsvan - Lillsvan
Kontakt och köp av fiskekort: Före detta Texaco i Bernshammar, telefon 0222-301 50 Måltavlan, Kolsva, telefon 0221-507 84.

Riddarhyttan
Kontakt och köp av fiskekort: Måltavlan, Kolsva, telefon 0221-507 84.

Villingsberg
Kontakt och köp av fiskekort: Måltavlan, Kolsva, telefon 0221-507 84 OKQ8, Köping, telefon 0221-147 47.

Hyrsjöarna Kvavsjön och Stora Borrsjön

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 05 april 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se