Historiejakt i Köping

Använd dina allra skarpaste ögon och ge dig ut på Historiejakt i Köpings centrum. Människor har bott i Köping mycket länge, därför är staden rik på märken efter allt som hänt här genom åren. Du kan hitta ledtrådar till historien överallt. Vi har valt ut några, kan du hitta dem?

Det här behöver du för en lyckad jakt

För att gå på Historiejakt behöver du förstås en karta, den kan du ladda ner direkt från webben eller hämta på turistbyrån. Har turistbyrån stängt kan du ta den ur lådan som vi har utanför.

Följ ledtrådarna och skriv svar på frågorna. Lämna in din svarslapp till turistbyrån så har du chans att få en liten present som belöning för din lyckade jakt.

Edvin och Ester letar efter ledtrådar/Edvin and Ester are searching for clues

History-hunt in Köping

Use your sharpest eyes while making your way through the central parts of Köping on a History-hunt. People have lived in Köping for a very long time, due to this, Köping is rich of markings and imprints showing all that has happened here throughout the years. You can find clues to the history of Köping everywhere. We have selected some of them, can you find them?

This is what you need for a successful hunt

To go out on a history-hunt you need a map of course, which can be found here. You may also visit the tourist office to collect your map. If we are closed, there are maps located in the box just outside the entrance.

Follow the clues and write the answers to the questions. Return your answer sheet to the tourist office and you will receive a small gift as a reward for you successful hunt.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 02 november 2016


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se