Starta förening

Om du vill starta en förening och har funderingar kring hur du ska gå till väga är du varmt välkommen att kontakta oss på föreningsenheten.
Du kan också vända dig till föreningshandboken som ger dig råd och stöd på vägen.

För att starta en förening finns vissa kriterier som måste uppfyllas

När man startar en ny förening finns det en del saker som man måste tänka på.
Föreningen ska ha:

  • valt styrelse
  • antagit stadgar
  • bestämt namn på föreningen
  • bestämt ändamål/verksamhetsinriktining för föreningen
  • ordnat ett organisationsnummer (ansöks hos Skatteverket)

När detta är klart skickar du en registreringsansökan till Kultur & Folkhälsa för godkännande och registrering. Handläggningstiden är ungefär 1 månad.

Som registrerad hos Kultur & Folkhälsa finns föreningen med i föreningsregistret på kommunens webbplats, föreningen kan då också boka hallar och anläggningar till subventionerad taxa.

När du har registrerat föreningen hos oss finns möjlighet att söka föreningsbidrag

Som registrerad förening finns möjligheten att söka föreningsbidrag. För att kunna söka bidrag ska föreningen:

  • varit registrerad och verksam minst 6 månader
  • bokfört minst 10 avgiftsbetalande medlemmar
  • haft minst 15 sammankomster/år i åldersgruppen 7-25 år
  • tillhöra en riksorganisation om det finns någon. För handikapporganisationer bortfaller den övre åldersgränsen.

Här kan du läsa mer

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 05 april 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se