Lovaktiviteter

Vill din förening vara med och bidra med aktiviteter under skolloven?

Nytt för i år är att Köpings kommun har fått statliga medel för att kunna genomföra extra lovaktivititer för barn i åldern 6-15år.
Detta innebär att ni som förening kan få ersättning för eran aktivitet.

Inför varje sport-, sommar- och kulturlov samlar vi de aktiviteter som sker på loven i ett  program som publiceras här på koping.se samt distrubueras till skolor,fritidshem och ungdomsgårdar.

Lovprogrammet tas fram i samarbete med föreningar, studieorganisationer, Köpings kommun samt andra aktörer som vill bidra till att barn och ungdomar i Köpings kommun erbjuds ett rikt utbud av aktiviteter under skolloven.

Nu kan föreningen få ersättning för lovaktiviteter

Nytt för i år är att Köpings kommun har fått statliga medel för att kunna genomföra extra lovaktivititer. Detta innebär föreningarna som deltar kan få ersättning för sina lovaktiviteter. Ersättning ges enligt schablon. För att få ersättning krävs att man uppfyller vissa kriterier som anges nedan.

Kommunen planerar och utför en del av aktiviteterna, men vi vill naturligtvis att föreningslivet är med och bidrar för att vi ska kunna erbjuda aktiviteter för alla intressen.

Ni ansöker i ett särskilt formulär där ni anger de aktiviteter ni vill bidra med, när de ska genomföras samt redogör för de kostnader ni kommer att ha i samband med aktiviteten. 
Vi ser sedan över alla ansökningar och återkopplar om vi beviljar er ansökan eller behöver göra justeringar.

Syftet med det statliga bidraget för lovaktiviteter

Syftet med det statliga bidraget är att:

 • Stödja kommunerna att utveckla och genomföra aktiviteter som ger stimulans och personlig utveckling under loven.
 • Utöka kommunernas egna satsningar på lovaktiviteter.
 • Stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.

Kriterier för lovaktiviteterna - Att tänka på!

 • Ledare som är 18 år måste vara på plats när aktiviterna genomförs.
 • Aktiviteterna ska vara öppna för alla barn och inte för slutna grupper.
 • Att ha en kontaktperson som är lätt att nå.
 • Alla lokalbokningar står föreningen för själv.
 • Pengar delas ut först när redovisning kommit in(om vi inte kommit överrens om annat)
 • Redovisningen som görs efter avslutat aktivitet ska innehålla(särskild blankett finns för redovisning)
  - vilka aktiviteter som har genomförts.
  - Antalet flickor och pojkar 6-15 år som har deltagit i sommarlovsaktiviteterna.
  -Beskriva vilken effekt sommarlovsaktiviteten har gjort för barnen
 • Kräver aktiviteten tillgång till en kommunal idrottsanläggning bokar ni den innan ni skickar in anmälan om lovaktivitet, så att rätt tid och plats blir publicerad.

Anmälan till kulturlovet v.44 öppet

Sista anmälningsdag för aktiviteter för kulturlovet är 1 oktober. Efter detta datum kan vi tyvärr inte ändra innehållet i programmet.

Anmälan till kulturlovet hittar du härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälningsdatum för lovaktiviteter

Aktiviteterna anmäls senast:

Sportlov31 januari
Sommarlov29 mars
Kulturlov1 oktober


Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 19 juni 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se