Lovaktiviteter

Inför varje sport-, sommar- och kulturlov samlar vi alla lovaktiviteter i ett program. Detta program publiceras i våra digitala kanaler och skickas till skolor, fritidshem och fritidsgårdarna. 

Har du en förening som vill bidra till kulturlovsprogrammet?

Kommunen och föreningslivet i samverkan

Kommunen planerar och utför en del av aktiviteterna, men vi vill naturligtvis att föreningslivet är med och bidrar för att vi ska kunna erbjuda aktiviteter för alla intressen.

Ni ansöker genom att fylla i ett formulär där ni anger de aktiviteter ni vill bidra med, när de ska genomföras samt redogör för de kostnader ni kommer att ha i samband med aktiviteten. 
Vi ser sedan över alla ansökningar och återkopplar om vi beviljar er ansökan eller behöver göra justeringar.

Sommarlovsfolder skickas ut till alla kommunens barn och ungdomar

En sommarlovsfolder kommer sedan att sammanställas och skickas ut till alla kommunens barn i åldern 6-15år.
I de fall där aktiviteterna kräver föranmälan går anmälningsförfarandet via kommunen.

Tänk på!

 • Ledare som är 18 år måste vara på plats när aktiviterna genomförs.
 • Aktiviteterna ska vara öppna för alla barn och inte för slutna grupper.
 • Att ha en kontaktperson som är lätt att nå.
 • Alla lokalbokningar står föreningen för själv.
 • Pengar delas ut först när redovisning kommit in(om vi inte kommit överrens om annat)
 • Redovisningen som görs efter avslutat aktivitet ska innehålla(särskild blankett finns för redovisning)
  - vilka aktiviteter som har genomförts.
  - Antalet flickor och pojkar 6-15 år som har deltagit i sommarlovsaktiviteterna.
  -Beskriva vilken effekt sommarlovsaktiviteten har gjort för barnen.


Kontaktperson vid frågor

Vid frågor kontakta Barn- och ungdomsenheten, Pernilla Einan på telefon 0221-256 51

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 16 september 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se