Frågor & svar

Vad är ett lotteri?

Med lotteri menas att en eller flera deltagare kan, med eller utan insats, få en vinst till ett högre värde än vad var och en av övriga deltagare kan få.
Till lotteri räknas:

  • Lottning, gissning eller vadhållning
  • Marknads- och tivolinöjen
  • Bingospel, automatspel, roulettspel, tärningsspel, kortspel, kedjebrevsspel

Undantag är vadhållning i samband med hästtävling och idrottstävling som bedrivs i mer än en kommun.
Lotter och bingobrickor som används ska vara av godkänd typ. Detsamma gäller teknisk utrustning som används för insatser, vinstdragning eller kontroll.

Vad är det för skillnad på registrering och licens?

Det som skiljer ett registreringslotteri mot ett lotteri som kräver licens är främst värdet av vinster och den totala omsättningen.
Vid en registrering kan en förening anordna flera lotterier, men omsättningen får inte överstiga 1 549 845 kr. I sådant fall krävs licens, vilket man söker hos Spelinspektionen.

När behöver man registrering eller licens?

Nästan alltid, men undantag finns, se Spellagen (2018:1138).

Vilka kan få registrering eller licens?

Ideella föreningar och registrerade trossamfund som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet, är öppen för alla och i behov av inkomster från lotterier.
Se Spellagen (2018:1138).

Vilka handlingar behövs när man ansöker om registrering?

Tillsammans med ansökningsblankett ska även följande bifogas:

  • Stadgar
  • Verksamhetsberättelse
  • Protokoll från styrelsemöte med beslut om att anordna lotteri

Vad händer med ansökan efter att den skickats in?

När ansökan inkommit handläggs det av Kultur- och Folkhälsoförvaltningen. Handläggningstiden är 14 dagar.
Beslut upprättas i fyra liktydiga exemplar. Två skickas till föreningen, ett till föreningen som sådan och ett till lotteriansvarige.
Beslut skickas även till lotterikontrollanten.
Ett exempelar sparas på Kultur- och Folkhälsoförvaltningen.

 

Mer information

Ytterligare information om lotterier finns på Spelinspektionens hemsida.

Kontakt

Vid frågor om lotteriregistrering, kontakta Kultur och Folkhälsas kansli.
E-post: kulturfolkhalsa@koping.se
Telefon: 0221-256 71

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 09 oktober 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se