Ansökan - så gör du

Ta beslut om lotteri

Föreningens styrelse behöver ta ett beslut om att ett lotteri ska anordnas. Lotteriet behöver anordnas inom Köpings kommun.
Kopia på styrelseprotokollet ska bifogas ansökan.

Utse en lotteriansvarig

Föreningen ska utse en lotteriansvarig. Det ska framgå av styrelseprotokollet vem det är samt kontaktuppgifter.

Fyll i ansökningsblankett

Ansökningsblankett finns i högerspalten.

Skicka in handlingar

Skicka in ansökningsblankett tillsammans med stadgar, verksamhetsberättelse och kopia på ovanstående styrelsemötesprotokoll till Kultur och Folkhälsoförvaltningen.

E-post: kulturfolkhalsa@koping.se

 

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 09 oktober 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se