Ansökan om lotteriregistrering

Lotter

Lotterier, licens och registrering

Från 1 januari 2019 infördes en ny spelreglering, vilket bland annat innebär att licens inte krävs för vissa lotterier, så kallade kommunala lotterier. Dock krävs registrering hos kommunen för att få anordna lotteri.

I Köpings kommun är det Kultur- och Folkhälsoförvaltningen som handlägger registrering av lotterier.

Licens ansöker man om hos Spelinspektionen.

Mer information om när det räcker med registrering och när licens krävs: Spellagen (2018:1138)

Registrering för lotteri

En registrering gäller i max 5 år, och så länge inte den sammanlagda insatsen för samtliga lotterier överstiger 33 1/3 prisbasbelopp (2019 = 1 549 845 kr).

Värdet i vinsterna ska motsvara minst 35% och högst 50% av insatsernas värde i varje enskilt lotteri.
Varje lotteri ska godkännas av en lotterikontrollant innan och redovisas efteråt.

Vem kan ansöka om registrering?

Ideella föreningar och registrerade trossamfund som är öppna för allmänheten.

Föreningen/trossamfundet ska även uppfylla följande:

 • Föreningen ska enligt stadgarna arbeta för ett allmännyttigt ändamål (välgörenhet, folkhälsa eller liknande)
 • Föreningen bedriver verksamhet som tillgodoser sådant ändamål. (insamling till välgörenhet, idrottsföreningar eller liknande)
 • Ingen nekas inträde i föreningen, vem som helst kan bli medlem.
 • Föreningen behöver lotteriintäkter till sin verksamhet.

Övriga krav:

 • Lotterier får endast tillhandahållas inom den/de kommuner där föreningen är verksam.
 • Lotteri får inte tillhandahållas från en fast försäljningsplats eller genom ett serviceföretag.
 • Vinstandelen ska anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet hålls.
 • Det ska finnas en utsedd kontaktperson för lotteriet.
 • Lotteriet får inte tillhandahållas online.

Lotterikontrollant

Kommunen utser en lotterikontrollant.

Kontrollanten ska alltid godkänna varje lotteri innan lotter och vinster köps in. Kontrollanten ska också vara med vid dragningen och även underteckna lotteriredovisningen.

Avgifter och redovisning

Registreringsavgift

Kommunen tar ut en registreringsavgift på 300 kr vid varje registrering.

Registreringsavgift betalas in på bankgiro: 991-1215
Märk med konto 31191-20021-2000 samt föreningens namn.

Kontrollantarvode

Föreningen betalar ett kontrollantarvode för varje enskilt lotteri på 3% av omsättningen.
Till exempel: Vid ett lotteri med 1000 lotter á 5 kr blir kontrollarvodet 150 kr (oavsett hur många lotter man i slutändan säljer).

Kontrollantarvodet betalas in på bankgiro: 991-1215
Märk med konto 31191-20021-2001 samt föreningens namn.

Redovisning

Efter avslutat lotteri ska föreningen, tillsammans med kontrollanten, skicka in en lotteriredovisning till Kultur- och Folkhälsoförvaltningen.

Lotterier som inte behöver varken registrering eller tillstånd

En förening kan anordna spel utan att söka registrering i vissa fall. De spelen ska uppfylla vissa krav enligt 3 kap 5§ i Spellagen (2018:1138)

Variant 1

 • Spelet anordnas av ideell förening eller registrerat trossamfund
 • Spelet är ett lotteri eller bingospel
 • Spelet säljs enbart vid en tillställning/sammankomst som föreningen ordnar eller deltar i
 • Vinsterna består enbart av varor
 • Insatserna kostar max 1/4000 av ett prisbasbelopp (ca 11 kr)
 • Högsta vinstens värde uppgår till högst 1/6 prisbasbelopp (ca 7750 kr)

Variant 2

 • Spelet är ett lotteri som säljs i en viss kommun i samband med:
  • En offentlig nöjestillställning
  • En offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål
  • En allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk i förmån för ett allmännyttigt ändamål
 • Vinsterna enbart består av varor
 • Insatserna kostar max 1/4000 av ett prisbasbelopp (ca 11 kr)
 • Högsta vinstens värde uppgår till högst 1/60 prisbasbelopp (ca 775 kr)
 • Vinsterna delas ut i omedelbar anslutning till deltagande (förhandsdraget)


Mer information

Ytterligare information om lotterier finns på Spelinspektionens hemsida.

Kontakt

Vid frågor om lotteriregistrering, kontakta Kultur och Folkhälsas kansli.
E-post: kulturfolkhalsa@koping.se
Telefon: 0221-256 71

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 18 oktober 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se