Föreningsbidrag

Föreningsbidrag

Föreningar som är bidragsberättigade kan söka bidrag för fler olika delar av verksamheten hos oss

Bidragsberättigade föreningar, registrerade i Köpings kommun, kan söka bidrag för flera olika delar av sin verksamhet. Det kan vara barn- och ungdomsgrupper, utbildningsstöd, stöd till idéer och projekt eller stöd till drift av anläggning. Kultur & Folkhälsas fokus ligger på barn- och ungdomsverksamhet.

Sista dag för ansökan av ordinarie föreningsbidrag är 31 mars

Efter detta datum behandlar vi ansökningarna och nämnden tar beslut för alla ansökningar i juni. Utbetalning sker i början av juli. Det går bra att maila in ansökan utan underskrift.

Din förening kan söka bidrag andra tider på året

Om föreningen vill söka bidrag annan tid på året tar ni kontakt med någon av våra föreningskonsulenter innan ansökan skickas in.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 01 april 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se