Föreningsbidrag

Föreningar kan söka bidrag för flera olika delar av sin verksamhet. Det kan vara barn- och ungdomsgrupper, utbildningsstöd, stöd till idéer och projekt eller stöd till drift av anläggning. Kultur & Fritids fokus ligger på barn- och ungdomsverksamhet.

Sista dag för ansökan av ordinarie föreningsbidrag är 31 mars varje år. Därefter behandlar förvaltningen bidragsansökningarna och kultur- och fritidsnämnden tar beslut för samtliga inkomna ansökningar. Från och med 2015 behöver inte ansökan vara underskriven utan det går bra att e-posta i ifylld pdf-blankett.

Det går självklart att ansöka om bidrag en annan tid på året också, kontakta då någon av våra föreningskonsulenter innan ansökan skickas in.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 19 oktober 2016


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se