Välkommen att tycka till om Kristinelunds sportfält i framtiden


Din åsikt är viktig - Tillsammans skapar vi vår framtid

Just nu pågår en utredning kring Kristinelunds sportfält. En viktig del i utredningen är att fånga upp invånarnas åsikter kring vad man vill se på sportfältet i framtiden vid en eventuell satsning på ombyggnad.
Idag är sportfältet en plats för det traditionella föreningslivet och det ska det fortsätta vara. Samtidigt finns ytor som inte används optimalt, där det finns möjlighet att skapa aktiviteter för fler. 80% av besökarna är män och 20% kvinnor. 90% är i åldersspannet 11-25 år. För att skapa en öppen och jämställd mötesplats måste det finnas saker som tilltalar en bred målgrupp.

Vår vision är att Kristinelunds sportfält ska bli en öppen och jämställd mötesplast för rörelseglädje och möten. En folkhälsopark där du oavsett intresse och ålder kan hitta din form av rekreation och aktivitet. En plats där vi möts över generationsgränserna och upplever kultur eller idrott. En plats för just dig!
Genom att svara på enkäten och medverka i vårt dialogforum bidrar du till att ge våra politiker en bra bild av vad du som invånare vill se på sportfältet i framtiden.

Till konceptet folkhälsopark har vi hämtat inspiration från Sveriges första folkhälsopark i Alby. Här kan du se filmen om hur det ser i Alby folkhälsopark.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karlbergsbadet i Köping

Lämna dina förslag i vår webbenkät - Låt fantasin flöda


Lämna ditt svar digitalt via enkäten. Vad tycker du fattas på Kristinelunds sportfält idag? Bara fantasin sätter gränserna-go crazy!
Svaret är anonymt och vi behöver ditt svar senast den 28 oktober.

Enkäten hittar du här >>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karlbergsbadet i Köping

Välkommen på dialogforum måndag den 5 november


Utifrån svaren som inkommit i webbenkäten pratar vi vidare om hur vi vill att sportfältet ska vara i framtiden. Alla invånare i Köpings kommun är välkomna att delta denna kväll.
Vi träffas i lokalen Opalen i Folkets hus klockan 18.30.
Alla lokala föreningar har fått en separat inbjudan till forumet och på grund av platsbrist vill vi gärna att föreningen utser två representanter som deltar för föreningens räkning.
Ingen föranmälan krävs.

OBS! Om du har svårigheter att se filmen i Internet Explorer välj om möjligt annan webbläsare

OBS! Om du har svårigheter att se filmen i Internet Explorer välj om möjligt annan webbläsare (Google Chrome eller Firefox)
Flygfoto över sportfältet som visas i filmen är filmad av Västmanlands Television

Har du frågor eller funderingar kring enkäten eller dialogforumet?

Representerar du en lokal förening går det bra att höra av sig till kommunens föreningskonsulent på bokning@koping.se
eller 073-699 60 11.

Som privatperson är du välkommen att höra av dig till Kultur och Fritid på kulturfritidsnamnden@koping.se eller 0221-250 00

Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se