Taxor och avgifter gällande lokaler och anläggningar

Definitioner

* Taxa 1-5 kan endast tillämpas vid ledarledd och organiserad verksamhet och för bidragsberättigade föreningar verksamma i Köpings kommun.


1. Ungdomstaxa

Bidragsberättiga ungdomsförenings verksamhet för barn och ungdomar 7-25 år.
Egenorganiserade ungdomar 13-25 år.

2. Seniortaxa

Bidragsberättigad ungdomsförenings representationslags verksamhet.
Bidragsberättigad ungdomsförenings kärnverksamhet tillåtna för deltagare över 25 år.

3. Matchtaxa

Bidragsberättigad ungdomsförenings representationslagsmatcher.
Bidragsberättigad förenings arrangemang och cuper för seniorverksamhet.

4. Folkhälsotaxa

Bidragsberättigad vuxenförening
Länsförbundets verksamhet

5. Föreningstaxa

Enhetstaxa taxa för bidragsberättigade föreningar gällande samlingslokal.

6. Normaltaxa

Subventionerad taxa för övriga bokare (privat, företag, föreningar från annan ort)

7. Arrangemangstaxa

Arrangemang, cup, läger för övriga bokare, (privat, företag, föreningar från annan ort) ungdom upp till och med 17 år 50%

8. Specialtaxa

Tillämpas vid speciella arrangemang t.ex. elitverksamhet. Kultur&Fritid förbehåller sig rätten att tolka vad som klassas som specialarrangemang.
Enskilda överenskommelser.

9. Interntaxa

Taxa för kommunal verksamhet

Notiser

Representationslag är föreningens högst placerade dam- och herrlag i serie/tävling. I flersektionsföreningar gäller reglerna för representationslag inom varje idrott.

 

Avgifter vid avvikelser

Vid avvikelser där den som hyrt en lokal eller anläggning frångått regler och avtal, utlöst larm eller gjort åverkan på material etc. tillkommer en avgift enligt nedan.

Objekt

Avgift

Larmutryckning

500 kr + faktisk utryckningskostnad

Beredskapsutryckning

1500 kr + faktisk utryckningskostnad

Utebliven eller undermålig städning/ eller bokning av extra städ

350 kr/tim

Verksamhet på obokad tid

500 kr + anläggningshyra

Ej återlämnad nyckel

500 kr + faktisk kostnad för utbyte lås/nycklar

Ej återlämnad tagg

100 kr

Ej återlämnad ID-bricka

100 kr

Materialförstörelse p.g.a oaktasamhet

Faktisk kostnad

Övertid, personal

700 kr/tim

Avgifter för hyra av lokaler och anläggningar

Sporthallar

Objekt

Taxa

Ungdomstaxa

20 kr/tim

Seniortaxa

135 kr/tim

Seniortaxa match

250 kr/tim

Folkhälsotaxa

150 kr/tim

Normaltaxa

350 kr/tim

Arrangemangstaxa

700 kr/tim alt. 5000 kr/dygn

Gymnastiksalar

Objekt

Taxa

Ungdomstaxa

20 kr/tim

Seniortaxa

75 kr/tim

Folkhälsotaxa

100 kr/tim

Normaltaxa

150 kr/tim

 

Fotbollsplaner och IP

Objekt

Taxa

Ungdomstaxa

20 kr/tim

Seniortaxa

135 kr/tim

Seniortaxa match

250 kr/tim

Folkhälsotaxa

150 kr/tim

Normaltaxa

350 kr/tim

Arrangemangstaxa

700 kr/tim alt. 5000 kr/dygn

Bandyplan

Objekt

Taxa

Ungdomstaxa

20 kr/tim

Seniortaxa

135 kr/tim

Seniortaxa match

250 kr/tim

Folkhälsotaxa

150 kr/tim

Normaltaxa

975 kr/tim

Arrangemangstaxa

700 kr/tim alt. 5000 kr/dygn

 

Ishall

Objekt

Taxa

Ungdomstaxa

20 kr/tim

Seniortaxa

135 kr/tim

Seniortaxa match

250 kr/tim

Folkhälsotaxa

150 kr/tim

Normaltaxa

975 kr/tim

Arrangemangstaxa

700 kr/tim alt. 5000 kr/dygn

 

Simhallar/bad
Endast föreningar med vattensport som kärnverksamhet

Objekt

Taxa

Ungdomstaxa

20 kr/tim

Seniortaxa

135 kr/tim

Seniortaxa match

250 kr/tim

Folkhälsotaxa

150 kr/tim

Arrangemangstaxa

700 kr/tim alt. 5000 kr/dygn

 

Samlingslokaler‌

Objekt

Taxa

Odensvigården och Munktorps Kommunalhus


Föreningstaxa

135 kr/tim

Normaltaxa

150 kr/tim

Interntaxa

0 kr

IP Paviljongen, endast Köpings Kommuns föreningar


Föreningstaxa

135 kr/tim

Interntaxa

0 kr

 

Föreningslokaler

Objekt

Taxa

Kommunalägda föreningslokaler

190 kr/m2/år

 

Övriga objekt

Objekt

Taxa

Cirkusplats (Med reservation för att platsen kan försvinna i Juli 2018)


Arrangemangstaxa

2500 kr/dygn

Interntaxa

0 kr

 

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 20 mars 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se