Bestämmelser vid bokning av lokaler och anläggningar

Kultur & Folkhälsas lokaler och anläggningar hyrs ut till föreningar, privatpersoner och företag. Lokalhyror debiteras enligt gällande prislista. Kultur & Folkhälsa förbehåller sig rätten att tolka vad som är seniorverksamhet.

Ej utnyttjad lokal och anläggning

Avbokning av större arrangemang ska ske senast 10 dagar i förväg, annars debiteras ordinarie taxa. Avbokning av enstaka tillfällen ska ske senast 3 dagar i förväg. Säsongstid som inte utnyttjas tre gånger i rad kan tilldelas annan förening.

Nyckelutlåning

Till vissa lokaler/anläggningar måste nyckel/bricka kvitteras ut av hyresgästen. Var nyckeln kvitteras ut framgår av bokningsbekräftelsen. Den enligt ansökan ansvarige ledare/kontaktman ska hämta och kvittera ut nyckeln/brickan. Samtidigt som nyckel/bricka kvitteras ut godkänns Kultur & Folkhälsas fastställda trivselföreskrifter, som varje förhyrare är skyldig att känna till och följa.
Utkvitterad nyckel ska återlämnas till Kultur & Folkhälsa senast 10 dagar efter hyrestidens slut.
Ej återlämnade nycklar/brickor debiteras enligt ordinarie taxa.

Trivselföreskrifter

Trivselföreskrifterna gäller i Köpings kommuns idrottsanläggningar.
Ledare ansvarar för att:

 • givna ordnings- och skyddsföreskrifter följs
 • gruppen är aktsam om anläggningen och inventarierna
 • endast gruppens medlemmar vistas i de förhyrda lokalerna
 • gruppen visar gott uppträdande

Tillträde till lokalens omklädningsrum sker tidigast 30 minuter före och efter hyrd tid. Lokalen får endast användas på egen hyrd tid. Anläggning och utrustning får inte användas utan att ansvarig ledare är närvarande. Ledare kommer först och går sist.

I lokaler där uteskor inte är tillåtna ska dessa lämnas på avsedd plats. Skor som används inomhus ska vara rena (inneskor) och helst inte ha svart sula.

Alla som vistas i lokalerna/anläggningarna är skyldiga att följa eventuell tjänstgörande vaktmästares anvisningar.

Eventuella skador på anläggningen eller utrustningen måste ovillkorligen anmälas till vaktmästare eller Kultur & Folkhälsa. Skadegörelser debiteras förhyraren.

När verksamheten avslutas ska lokalen grovstädas, material ställas på sin plats, dörrar och vattenkranar stängas och lyset släckas och lokalen ska låsas. Lämna lokalen i det skick du önskar finna den. Detta måste göras även om andra har bokad tid efter er.

Meddela Kultur & Folkhälsa om obehöriga vistas i lokalen eller om lokalen inte är städad när ni kommer.

I kommunens samtliga skollokaler och idrottsanläggningar är det förbjudet att handha och dricka alkoholhaltiga drycker. Rökförbud råder i alla lokaler.

Lokaler och anläggningar hyrs inte ut till förhyrare som tidigare brutit mot bestämmelserna, misskött sig eller inte fullgjort sina skyldigheter.

Prioriteringsordning

Följande prioriteringsordning gäller vid fördelning av inomhuslokaler, bad, fotbollsplaner och isbanor uthyrda av Köpings kommun, Kultur & Folkhälsa:

 1. Tävling inom säsong för bidragsberättigad vuxen- och ungdomsförening
 2. Träning inom säsong för bidragsberättigad ungdomsförening
 3. Träning inom säsong för bidragsberättigad vuxenförening
 4. Verksamhet utom säsong för bidragsberättigad ungdomsförening
 5. Verksamhet utom säsong för bidragsberättigad vuxenförening
 6. Övrig verksamhet

Anläggningarna fördelas utefter vad som anses som anläggningens beskaffenhet och naturligt för utförandet.

Kultur & Folkhälsa förbehåller sig rätten att fördela tider och tolka prioritetsordningen.

Regler för konstgräsplanen

Tillsammans håller vi planen fin och säker, och det viktigaste av allt - vi har roligt tillsammans!För att planen ska hålla så länge som möjligt, tänk även på att:

 • Vi skippar skor med skruvdobb
 • Vi använder alltid rena skor, använd gärna "borststationen" vid ingången
 • Vi tar med tejp och skräp från planen

Följande hör inte hemma på planen:

 • Glasflaskor
 • Cyklar, mopeder eller andra fordon
 • Rökning, snus, godis eller annan förtäring
 • Fyrverkerier eller andra produkter med öppen låga

Trevligt spel!


Text

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 10 oktober 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se