Lovaktiviteter Köpings kommun

Skejthallen

Kommunens skejthall är tillfälligt stängd i väntan på ny lokal. Skekthallen beräknas öppna igen våren 2019.