Historiejakt och leta runor med Fenja

Smilla och Melwin läser Fenjas spännande historier/Smilla and Melwin is reading Fenjas exciting stories.

Läs om Fenjas sagolika liv

Fenja är en korp som bott i Köping i tusentals år. Hon har sett och hört saker som inte ens gammelmormorsmormor kommer ihåg, hon minns jättar och älvor, drakar och fornborgar. I en liten sagobok kan du följa med Fenja på några av de äventyr som hon upplevt, alla i Köpingstrakten.

Spännande runjakt för hela familjen

Boken blir även till en interaktiv upplevelse för hela familjen i form av en ”skattjakt”. På alla platser som nämns i boken hänger en runa. Besök platserna och samla runor genom att rita av dem.

Här kan du köpa boken om Fenja

Boken om Fenjas äventyr kostar 20 kr och finns att köpa på Köpings museum, biblioteken i Köping och Kolsva samt på Gammelgården och Köpings turistbyrå. Med boken får du även ett svarskort att anteckna runorna på. Lycka till med din jakt!

Vill du få boken hemskickad och betala via inbetalningskort går det också bra. Beställ på telefon 0221-256 55 eller e-post tourist@koping.se.

Du får en present

När du har hittat runorna och ledtrådarna till historien är du välkommen till oss på Köpings turistbyrå för att hämta din belöning, en liten hemlig present.

Historiejakt - karta och ledtrådar visar dig vägen

Använd dina allra skarpaste ögon och ge dig ut på Historiejakt i Köpings centrum. Människor har bott i Köping mycket länge, därför är staden rik på märken efter allt som hänt här genom åren. Du kan hitta ledtrådar till historien överallt. Vi har valt ut några, kan du hitta dem?

Det här behöver du för en lyckad jakt

För att gå på Historiejakt behöver du förstås en karta, den kan du ladda ner direkt från webben eller hämta på turistbyrån.

Följ ledtrådarna och skriv svar på frågorna. Lämna in din svarslapp till turistbyrån så har du chans att få en liten present som belöning för din lyckade jakt.

Edvin och Ester på historiejakt/ Edvin and Ester is history hunting

Edvin och Ester på historiejakt/ Edvin and Ester is history hunting

Follow Fenja's adventures

Fenja is a raven who has lived in Köping for thousands of years. She has seen and heard things that even your great great great grandmother would remember, she remembers giants and elves, dragons and ancient castles. In a little story book you can follow Fenja on some of her adventures, all of them in Köping and its surroundings.

An exciting rune-hunt for the whole family

The story book becomes an exciting experience for the whole family as a ”treasure hunt”. At all the places that are named in the book a rune is placed. Visit the places and collect the runes and make a drawing of them.

You'll get a gift

When you´ve found all the runes you´re welcome to us at Köpings tourist office to receive your reward, a little secret gift.

Here you can buy Fenja's book

The story book about Fenja´s adventures costs 20 SEK and is available at Köpings museum, the libraries in Köping and Kolsva, at Gammelgården, Köpings tourist office and Skedvistrand. With the book you also get a card where you can draw the runes. Good luck with your hunt!

History-hunt in Köping

Use your sharpest eyes while making your way through the central parts of Köping on a History-hunt. People have lived in Köping for a very long time, due to this, Köping is rich of markings and imprints showing all that has happened here throughout the years. You can find clues to the history of Köping everywhere. We have selected some of them, can you find them?

This is what you need for a successful hunt

To go out on a history-hunt you need a map of course, which can be downloaded here. You may also visit the tourist office to fetch your map.

Follow the clues and write the answers to the questions. Return your answer sheet to the tourist office and you will receive a small gift as a reward for you successful hunt.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 06 september 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se