Sjukvård och rehabilitering

Foto på person som lyfter hantlar

Landstinget har huvudansvaret för sjukvård och rehabilitering, men i vissa fall är det istället vi i kommunen som utför insatsen. Ansvaret gäller de som bor i särskilt boende (äldreboende), korttidsboende och de som deltar i daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service, LSS. Sedan 2012 ansvarar kommunen också för hemsjukvård och hemrehabilitering

Sjukvård och rehabilitering i hemmet

Hemsjukvård och hemrehabilitering innebär att vårdpersonal från kommunen kommer hem till dig och ger dig det stöd du behöver. Det kan gälla att lägga förband på sår, prova ut en rollator eller ge dig nya metoder för att genomföra välbekanta vardagsaktiviteter.

Hos oss finns det sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter (sjukgymnaster) och syn- och hörselinstruktör. Vi arbetar i team och har ett nära samarbete med landstinget, och ansvarig läkare är fortsatt din familjeläkare hos landstinget.

När kan jag få vård och rehabilitering hemma?

Ibland finns det omständigheter som gör att det inte går att ta sig själv till vårdcentral eller sjukhus, ens med stöd av någon annan. Det är då du kan få hemsjukvård eller hemrehabilitering. Det kallas för tröskelprincipen – alltså klarar du inte att ta dig över tröskeln så kommer vi hem till dig istället. Ansvaret gäller alla invånare över 18 år som uppfyller kriterierna. 

Kontakta i första hand din vårdcentral

Det är din vårdcentral som avgör om du är aktuell för hemsjukvård eller hemrehabilitering. De kontaktar i så fall oss.

Kontakta oss om det gäller hjälpmedel
eller intyg för bostadsanpassning

Om du däremot har behov av hjälpmedel som behöver provas ut i hemmet, eller intyg för bostadsanpassning, kan du kontakta rehabiliteringsenheten direkt på 0221-257 39. Vi har telefontid måndag till fredag 8.00-9.00. Hit är du även välkommen med frågor.

Rehabiliteringsenheten kan du också nå via kommunens växel eller genom att mejla rehab.vardomsorg@koping.se.

Information på finska

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 26 oktober 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se