Frivilligorganisationer mot missbruk

Det finns flera frivilliga organisationer i Köpings kommun som på olika sätt arbetar stödjande för att motverka missbruk. Här hittar du kontaktuppgifter till dessa.

Hela människan i Köping
Svenska kyrkan och frikyrkornas gemensamma sociala arbete. Telefon: 0221-204 66

Anonyma Alkoholister
AA-möten, Centrumgruppen, torsdag klockan 19.00 vid Forum, sidoentrén, Västra Långgatan 2, Köping.
Öppna möten varje måndag klockan 19.00.

Anonyma narkomaner Region Sverige  

Anhöriga mot droger (AMD)
AMD erbjuder gratis samtal och rådgivning för anhöriga till drogmissbrukare. Föreningen har verksamhet i Västerås.

För mer information ta kontakt med AMD via telefon 021-12 12 01
eller via e-post: vasteras@anhorigamotdroger.se.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 06 augusti 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se