Drogmottagningen för unga

Drogmottagningen riktar stöd till ungdomar som är mellan 12 och 18 år. Hit kan du höra av dig om du:

  • vill sluta ett missbruk.
  • är förälder som är orolig över att ditt barn vistas i sammanhang där det kan finnas droger.
  • arbetar inom skola och känner oro för ungdomar.

Vi erbjuder rådgivning, samtal och drogprover. Vid urinprov ska alltid en vårdnashavare finnas med. Vi lyder under sekretesslagen och har anmälningsplikt.

För tidsbokning eller rådgivning kontakta

Rebecca Laine, telefon 073 - 699 60 22

På mottagningen arbetar också familjebehandlare Rolf Råberg.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 05 augusti 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se