Praktisk information

Det egna ansvaret

Du har ett eget ansvar att aktivt delta i svenskundervisning, samhällsinformation och insatser som leder till arbete och självförsörjning.

Samhällsorientering
Svenska språket
Anmälan till skola och förskola
Hitta bostad
Etableringsreformen och etableringsprogrammet
Arbetsförmedlingen
Skatteverket
Försäkringskassan
Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 02 oktober 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se