Språkvän

Bild på språkvänslogga

Integration sker via personliga möten

Verksamheten språkvän bygger på frivilligt arbete. Att vara språkvänner handlar om att lära känna varandra över kulturgränserna, ha roligt tillsammans och kanske få en vän för livet. Som till exempel att gå på promenader, ta en fika, gå på studiecirklar tillsammans eller annat som ni tycker är trevligt. Ni bestämmer tillsammans. Det handlar alltså inte om att vara en lots eller förmyndare för någon annan utan att ha ett ömsesidigt utbyte kring likheter och olikheter i varandras kulturer.

Vad kan en språkvän göra?

  • Erbjuda personer som är nyanlända en chans att träna svenska språket och lära känna det svenska samhället.
  • Motverka okunskap, fördomar och segregation.

Vem riktar vi oss till?

  • Personer som är nyanlända.
  • Personer, par eller familjer som vill engagera sig frivilligt som språkvänner.

Så här går det till

  1. Efter att intresseanmälan tagits emot och registrerats skickas en kallelse ut till ett samtal. Syftet med samtalet är att få mer information om personerna som anmält intresse för att bli språkvän och som anmält intresse att få en språkvän. Därefter görs en matchning utifrån gemensamma erfarenheter och intressen, ålder och familjesituation samt individuella önskemål.
  2. Efter att matchning gjorts kontaktas personerna och informeras om matchningen. Sedan kallas båda till ett möte på kommunen där den första träffen sker.
  3. Efter det första mötet mellan de nya språkvännerna sköter de kontakten själva. Kommunen kan alltid kontaktas vid behov och ansvarar för att eventuella problem hanteras på rätt sätt.
  4. Den första månaden är ett slags ”prövotid”, där språkvännerna träffas på försök. Efter prövotiden väljer de att fortsätta eller avbryta kontakten. Detta kan också ske senare. Kontakten är frivillig, sker på fritiden och bygger på ömsesidighet, öppenhet och respekt.

Kontakten pågår så länge som båda parter önskar.

Så här anmäler du ditt intresse

Du kan ansöka om att få en språkvän genom att fylla i webbformuläret som skickas direkt till oss eller skriva ut och fylla i blankettenPDF och posta till oss.

Du som svensktalande kan anmäla ditt intresse att bli språkvän genom att fylla i webbformuläret som skickas direkt till oss eller skriva ut och fylla i blankettenPDF och posta till oss.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 01 april 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se