Synpunkter och klagomål

Här kan du lämna synpunkter och klagomål på verksamheter inom stöd och omsorg och din synpunkt överlämnas sedan till den som är ansvarig.

Du kan lämna dina synpunkter och klagomål via webbformulär, blankett (digital eller papper), e-post, telefonsamtal eller muntligt vid ett besök. Här hittar du webbformuläret och här finns blankettenPDF i pdf-format. Dina synpunkter registreras och behandlas som offentlig handling.

Vi strävar efter att alltid erbjuda dig en verksamhet av hög kvalitet. Dina synpunkter är viktiga för att vi ska kunna rätta till brister och utveckla verksamheten.

Svar inom fem arbetsdagar

Senast fem arbetsdagar efter att du lämnat din synpunkt ska du få ett svar. Det behöver inte betyda att vi har åtgärdat ärendet men det är viktigt att du får veta vad vi tänker göra och när. Om du väljer att lämna din synpunkt anonymt kan vi förstås inte svara dig.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 01 februari 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se