Synpunkter och klagomål

Vi strävar efter att alltid erbjuda dig en verksamhet av hög kvalitet. Dina synpunkter är viktiga för att vi ska kunna rätta till brister och utveckla verksamheten.

Du kan lämna dina synpunkter och klagomål via vårt webbformulär, blankett (digital eller papper), e-post, telefonsamtal eller muntligt vid ett besök. Dina synpunkter registreras och behandlas som offentlig handling.

Svar inom fem arbetsdagar

Din synpunkt överlämnas till den som är ansvarig, och senast fem arbetsdagar efter att du lämnat in den ska du få ett svar. Det behöver inte betyda att vi har åtgärdat ärendet, men det är viktigt att du får veta vad vi tänker göra och när. Om du väljer att lämna din synpunkt anonymt kan vi förstås inte svara dig.

Andra länkar

Det finns även andra instanser att vända sig till om du vill lämna synpunkter eller klagomål på våra tjänster inom stöd och omsorg, bland annat patientnämnden och inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 16 maj 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se