Överklaga beslut

Om du har fått nej på din ansökan om stöd, bistånd, försörjningsstöd eller annat, eller inte är nöjd med ett beslut, kan du överklaga.

Du måste lämna in din överklagan inom tre veckor från att beslutet nått dig. Du skickar din överklagan till den som fattat beslutet. Mer information om hur du gör för att överklaga får du tillsammans med beslutet.

 

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 26 oktober 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se