Överklaga beslut

Om du har fått nej på din ansökan om stöd, bistånd, försörjningsstöd eller annat eller inte är nöjd med ett beslut kan du överklaga. Överklagan lämnas in, inom tre veckor, till den som fattat beslutet som också är skyldig att ge dig en skriftlig beslutsmotivering. Mer information om hur du gör för att överklaga får du tillsammans med beslutet.

Läs mer om överklagan via denna länk.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 01 februari 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se