Dataskydd inom vård och omsorg

Den 25 maj började EU:s nya dataskyddsförordning GDPR att gälla. Den ersätter personuppgiftslagen (PuL) och är tänkt att stärka dina grundläggande rättigheter och friheter, särskilt rätten till skydd av personuppgifter. När du ansöker om bistånd hos oss behöver du lämna flera uppgifter som räknas som personuppgifter - här kan du läsa om hur vi hanterar dem.

Du kan känna dig trygg med vår hantering av dina personuppgifter; vi följer de regler som den nya förordningen ställer på hur uppgifterna får behandlas. Bland annat får vi bara behandla dina personuppgifter om vi har giltiga ändamål, och det är endast behöriga som får ha åtkomst till personuppgifterna. Ett giltigt skäl för att behandla personuppgifter är att utföra uppgifter av allmänt intresse - hit räknas obligatoriska uppgifter som kommunen genomför, till exempel lagstadgade insatser inom vård och omsorg.

Vad menas med personuppgifter?

All slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet räknas som personuppgifter. Till exempel namn, adress, personnummer och telefonnummer.

Det innebär att när du tar del av tjänster inom vård och omsorg så behöver du lämna flera av dina personuppgifter för att vi ska kunna handlägga ditt ärende.

Varför behöver ni mina personuppgifter?

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna ge bästa möjliga vård och omsorg, som du har rätt till utifrån ditt biståndsbeslut. Vi använder dina personuppgifter när vi handlägger din ansökan, när vi dokumenterar i journaler, när vi hanterar dina avgifter, och för
statistik och avvikelser.

Ibland är det också nödvändigt att dela handlingar och annan information som innehåller dina personuppgifter med andra utförare eller myndigheter.

Hur länge sparas uppgifterna?

Personuppgifterna registreras och sparas i Köpings kommuns dataregister enligt dataskyddsförordningen. Vi sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt utifrån ändamålet - längre än så har vi inte enligt reglerna rätt att spara dem.

Du kan begära utdrag ur registret

Du har rätt att kostnadsfritt begära ut registerutdrag en gång per kalenderår. Läs mer om Köpings kommuns rutiner kring GDPR via länken nedan.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 02 oktober 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se