Mina rättigheter

Bild på tjej som håller tomtebloss

All personal och alla politiker inom stöd och omsorg arbetar under tystnadsplikt enligt de bestämmelser som finns i offentlighets- och sekretesslagen. Tystnadsplikt, eller sekretess som det också kallas, är till för att skydda enskilda personer från att uppgifter om deras personliga förhållanden lämnas till andra. Läs mer under Sekretess.

Du som berörs av ett beslut från något av våra myndighetskontor har alltid rätt att överklaga beslutet inom en viss tid. Läs om hur du gör under Överklaga beslut.

Har du synpunkter på vårt bemötande eller våra verksamheter? Vill du berömma vår personal eller framföra en idé? Du hittar all information om hur du kontaktar oss under Synpunkter och klagomål

Genom kontakten med dig som medborgare vill vi förbättra vår verksamhet och bättre möta dina behov.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 01 februari 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se