Vill du arbeta som god man?

Behovet av personer som kan arbeta som gode män och förvaltare är stort. Vi vill därför rekrytera nya, lämpliga och intresserade personer. Enligt Föräldrabalken ska "till god man eller förvaltare utses en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna".

Innan uppdraget ges till en ny person begär överförmyndarnämnden ett lämplighetsbevis och undersöker om personen finns i kronofogdens register. Vi försöker också hitta personer som passar för och kan klara det specifika uppdraget.

Är du intresserad av att bli god man och göra en viktig insats för samhället och en medmänniska? Ta då kontakt med överförmyndarnämndens kansli eller fyll i intresseanmälan och skicka in den till kansliet!

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 01 februari 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se