Personligt ombud

Personligt ombud Västmanland arbetar för dig som har psykiska funktionsnedsättningar och är över 18 år. Verksamheten är fristående och alltså inte en del av kommunen.

Tar tillvara dina behov,
önskemål och rättigheter

Den främsta uppgiften för ett personligt ombud är att skapa förutsättningar för dig att få till bra och samordnade insatser i enlighet med dina behov, önskemål och lagliga rättigheter.

Syftet är att du ska få möjlighet att leva ett mer självständigt liv, med möjlighet att ta del av samhällets utbud på jämlika villkor. Ombuden arbetar på uppdrag av dig, och det är en frivillig verksamhet som är gratis.

För dig som har stort
behov av samordnade insatser

Målgruppen för personligt ombud är personer som har en funktionsnedsättning som innebär

  • omfattande och långvarig psykisk ohälsa som medför stora hinder för ett fungerande vardagsliv
  • komplexa behov av vård, stöd och service
  • behov av kontakt med socialtjänst, vård eller psykiatri och andra myndigheter
  • behov av samordning av vård, stöd och service

2018 var det ungefär 400 personer som kontaktade personligt ombud Västmanland, så om du känner att du har behov av en sån här tjänst är du inte ensam!

Hjälper dig i kontakten med myndigheter, vårdgivare och övriga samhället

Det personliga ombudet kan ge dig stöd och hjälpa dig i kontakten med myndigheter och vårdgivare så att dina behov av vård, stöd och service utformas efter din vilja och samordnas på ett bra sätt.

Ombudet kan även fungera som samtalsstöd och guide för samhällskontakter när det gäller din hälsa, ekonomi eller sysselsättning till exempel.

Kontakt

Telefon 021-39 49 01
Telefon tid måndag-fredag 8.00-16.00

Mejl personligtombud@vasteras.se

Vad händer när jag tar kontakt?

När du ringer till personligt ombud Västmanland får du ett första samtal för att se om du tillhör målgruppen och vilka behov du har. Om det bedöms att du skulle ha nytta av tjänsten blir du sedan kontaktad av ett personligt ombud som arbetar mot Köping. Det är lite väntetid, så det kan ta några veckor, beroende på hur hårt trycket är just nu. Du kommer få veta ungefärlig väntetid när du ringer.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 09 maj 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se