Personligt ombud

Personligt ombud Västmanland arbetar för dig som har psykiska funktionsnedsättningar och är över 18 år. Verksamheten är fristående och alltså inte en del av kommunen.

Tar tillvara dina behov,
önskemål och rättigheter

Den främsta uppgiften för ett personligt ombud är att skapa förutsättningar för dig att få till bra och samordnade insatser i enlighet med dina behov, önskemål och lagliga rättigheter.

Syftet är att du ska få möjlighet att leva ett mer självständigt liv, med möjlighet att ta del av samhällets utbud på jämlika villkor. Ombuden arbetar på uppdrag av dig, och det är en frivillig verksamhet som är gratis.

För dig som har stort
behov av samordnade insatser

Målgruppen för personligt ombud är personer som har en funktionsnedsättning som innebär

  • ett omfattande och långvarigt socialt handikapp som medför stora hinder för ett fungerande vardagsliv
  • komplexa behov av vård, stöd och service
  • behov av kontakt med socialtjänst, vård eller psykiatri och andra myndigheter
  • behov av samordning av vård, stöd och service

Hjälper dig i kontakten
med myndigheter och vårdgivare

Det personliga ombudet kan ge dig stöd och hjälpa dig i kontakten med myndigheter och vårdgivare så att dina behov av vård, stöd och service utformas efter din vilja och samordnas på ett bra sätt.

Kontakt

Läs mer på webbsidan för personligt ombud,
eller ring personligt ombud Västmanland på 021-39 49 01.

Ladda ner broschyren om personligt ombudPDF

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 01 februari 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se