Psykisk ohälsa

Foto på man som står ensam

Du som lever med en psykisk funktionsnedsättning ska få det stöd och den hjälp du behöver för att klara ditt dagliga liv. Vi erbjuder sysselsättning, stöd i eget boende eller plats i gruppbostad, beroende på dina unika behov.

Sysselsättning

Knytpunkten är en öppen verksamhet som alltså inte kräver någon bedömning av biståndshandläggare. Knytpunkten erbjuder blandade arbetsuppgifter, studiecirklar, grupper och andra aktiviteter, och har även ett öppet café. 

Boende

Boendestöd

Boendestöd innebär att du bor själv men får stöd i ditt hem. Det kan ges till dig som har en psykisk funktionsnedsättning, eller annan funktionsnedsättning i kombination med drogmissbruk, och som därför inte klarar av ett eget boende fullt ut. Stödet utformas olika beroende på din situation och dina specifika behov. 

Målet med boendestöd är att förbättra din livssituation genom att ge stöd i ditt eget boende, och genom att ge möjlighet till gemenskap och delaktighet i samhället.

Boendestöd är en insats som kräver  bedömning av en biståndshandläggare. 

Plats i gruppbostad

En gruppbostad är ett boende med fast personal som stödjer dem som bor där. En gruppbostad är till för dig som har en psykisk funktionsnedsättning som gör att du inte klarar av att bo själv.

För att få en plats i en gruppbostad måste en biståndshandläggare göra en bedömning av dina behov.

Information och ansökan

Om du vill veta mer om hur du kan få hjälp, eller vill göra en ansökan, kontakta våra biståndshandläggare.

Information på finska

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 30 november 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se