Personlig assistans

Personlig assistans

Du som har en omfattande funktionsnedsättning och inte klarar din vardag själv kan ha rätt till personlig assistans. Du får då en eller flera assistenter som hjälper dig med det du inte klarar av själv. Tanken är att du så långt som möjligt ska kunna leva ditt liv lika självständigt som vem som helst.

Personlig assistans infördes 1994. Det är lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, eller LSS som den kallas, som bestämmer vem som har rätt till personlig assistans. Personer som får personlig assistans omfattas av LSS, eller Socialförsäkringsbalken, SFB, eller både och.

Du behöver uppfylla vissa kriterier

Du behöver uppfylla två kriterier för att ha rätt till personlig assistans:

För det första ska din funktionsnedsättning tillhöra en av de tre så kallade personkretsarna som ingår i LSS.

  • Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  • Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom
  • Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och skapar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen 

För det andra ska du behöva hjälp med de grundläggande behoven i vardagen. Det vill säga hjälp med att klä av och på dig, med matning, att kommunicera med andra, att sköta din personliga hygien eller annan hjälp som kräver ingående kunskaper om din funktionsnedsättning.

När kommunen eller Försäkringskassan utreder dina behov bedömer man alltså först om din funktionsnedsättning täcks av lagen, och sen om dina behov är så stora som lagen kräver för att du ska ha rätt till assistans. Du får däremot inte ha fyllt 65 år när du ansöker om assistans, oavsett hur stora dina behov är.

Om du inte har rätt till assistans men ingår i personkretsarna så kan du ha rätt till annat stöd. Läs vidare i vår meny eller ring biståndshandläggare.

Du kan ansöka om
personlig assistans hos oss

Du kan ansöka om personlig assistans både hos våra biståndshandläggare och hos Försäkringskassan. Om du behöver mer än 20 timmars hjälp i veckan med dina grundläggande behov får du assistans via socialförsäkringsbalken, SFB. Då samarbetar vi i kommunen med Försäkringskassan. Om du behöver mindre än 20 timmar är det bara vi i kommunen som har hand om din assistans. Det spelar egentligen ingen roll vem du väljer att ansöka hos eftersom vi alltid kontaktar varandra om en ansökan ska handläggas av den andra myndigheten.

Du väljer själv vem som ordnar assistansen

Du väljer själv vem du vill ska ordna din personliga assistans. Det kan vara genom oss i kommunen, i egen regi eller så väljer du att anlita en privat assistansanordnare. Vi hoppas att du ska känna förtroende för att välja oss som anordnare!

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 01 november 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se