Parkeringstillstånd

Foto på bil på parkering

Du som har en stor och varaktig funktionsnedsättning med utpräglade gångsvårigheter kan få parkeringstillstånd. Det krävs alltid ett intyg av läkare eller annan sakkunnig för att kunna få ett tillstånd. Funktionsnedsättningen bedöms alltid utifrån gångförmågan.

Exempel på funktionsnedsättning som inte berättigar till parkeringstillstånd:

  • Om du har svårigheter att bära.
  • Om du har mag- och tarmproblem där du kan få akut behov av en toalett.
  • Om du har problem att ta dig i och ur bilen, men klarar att gå relativt bra.

Är du funktionsnedsatt men inte själv kör fordonet, alltså endast passagerare, gäller samma kriterier som för förare. Utöver det bedöms din förmåga att bli avsläppt vid målpunkt och där ensam invänta föraren. Bedöms du klara av att bli avsläppt och själv invänta föraren beviljas du inte parkeringstillstånd.

Tillståndet är personligt och får endast användas av innehavaren. Ett parkeringstillstånd utfärdas för högst fem år.

På transportstyrelsen.se finns mer information

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 10 oktober 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se