Stödfamilj

Bild på familj som tar gruppbild

Stödfamilj är en korttidsvistelse vilket innebär att du tar emot ett barn eller ungdom med funktionsnedsättning i ditt hem. För barnet innebär stödfamiljsvistelsen att denne får träna sig i sociala situationer och få ett större kontaktnät utanför den egna familjen.

Om du har intresse för människor, tid och empati kan du göra en värdefull insats.
Uppdraget som stödfamilj är ideellt och betraktas inte som en anställning.

Ett skriftligt avtal upprättas mellan brukaren, stödfamiljen och Köpings kommun. I avtalet regleras kontakttäthet, målsättning samt ersättning för uppdraget.

Det vanliga är att man vistas i stödfamiljen 2 – 4 dygn per månad och ibland kan även behov av akut vistelse uppstå.

Verkar det intressant, då är du välkommen att höra av dig!

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 25 oktober 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se