Korttidshem

Kristinelundsvägens korttidshem

Kristinelundsvägens korttidshem erbjuder barn och ungdomar med funktionsnedsättning miljöombyte och rekreation samttidigt som det avlastar anhöriga. I insatsen ingår också omvårdnad som innefattar att man får det stöd och den hjälp man behöver i det dagliga livet samt får känna trygghet och säkerhet.

Korttidsvistelse är en  insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och söks hos biståndshandläggare.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 01 februari 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se