Kontaktperson

Foto på två personer som fikar

En kontaktperson enligt lagen om stöd och service, LSS, ska främja sociala kontakter och ge möjlighet till delaktighet i samhällets fritidsutbud.

Ansökan om kontaktperson kan göras av den som har funktionsnedsättningen och av vårdnadshavare, god man eller förvaltare.

Vad innebär det att vara kontaktperson?

  • Att vara medmänniska och vän
  • Att stimulera till en aktiv fritid, att främja sociala kontakter
  • Att ge råd och stöd i vardagssituationer
  • Att vilja bygga upp en relation som varar en längre tid

En kontaktperson är en medmänniska som lyssnar och stödjer individens egen utveckling. Det viktiga i kontakten är ett ömsesidigt förtroende och att båda parter känner trygghet i kontakten.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 28 mars 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se