Daglig verksamhet

Teatergruppen Änglarna

Teatergruppen Änglarna

Om du har en funktionsnedsättning som gör det svårt att få ett vanligt arbete så kan du få meningsfull sysselsättning genom så kallad daglig verksamhet. Den dagliga verksamheten ger dig möjlighet att utvecklas och du får ingå i en gemenskap med andra.

Arbetsuppgifterna är så långt det är möjligt anpassade efter dina behov och intressen. Det finns personal på daglig verksamhet som har kunskap om din funktionsnedsättning och som kan ge dig rätt stöd.

Betyder olika saker för olika personer

Lagen om stöd och service är skriven så att du som har en funktionsnedsättning ska kunna leva så långt det är möjligt som andra. Det är också vårt mål med daglig verksamhet; vi vill skapa en meningsfull, stimulerande och utvecklande sysselsättning för dig, precis som andra får på sitt jobb. För många innebär det någon form av arbete, och om du skulle kunna klara av en anpassad anställning försöker vi få till det. För andra innebär daglig verksamhet istället god omvårdnad och stimulans.

Du måste uppfylla vissa kriterier

För att få rätt till daglig verksamhet ska du tillhöra personkrets ett eller två av LSS. Du får heller inte gå någon utbildning eller vara i pensionsålder – alltså upphör rätten till daglig verksamhet när du fyller 67 år.

Du ansöker hos biståndshandläggare

Om du vill få daglig verksamhet ska du eller din företrädare ansöka hos våra handläggare.

När utredningen av din ansökan är klar får du ett beslut hem i brevlådan. Om du har rätt till daglig verksamhet kommer vi kontakta dig för ett första samtal. Då försöker vi ta reda på vilken av våra verksamheter som kan passa dig.

Erik Wester som arbetar i gruppen på ICA maxi

Erik Wester arbetar i gruppen på ICA maxi

Vi har en bredd av verksamheter

Vi är stolta över att ha en väldig bredd i våra verksamheter, och över att så många av dessa är förlagda ute i samhället.

Service till kommuninvånare

Vi har verksamheter som ger service till andra kommuninvånare, till exempel seniortjänst och fixartjänst. Vi har en verksamhet på ICA Maxi.

Skapande verksamhet

Vi har en teaterverksamhet som heter Änglarna. Hagafixarna och Köpings dagcenter är andra verksamheter som arbetar med skapande.

Djur

Två grupper arbetar med djur: Hundgruppen och Stalldrängarna.

Service till kommunala verksamheter

Sveatjänst, Mistelcaféet och Parkgruppen är verksamheter som ger service till kommunala verksamheter.

Vi samverkar också med Socialpsykiatrin

Två dagcenter

Vi har två dagcenterhus. Vid Köpings dagcenter är lokalerna väl anpassade för dig som är rullstolsburen. Här är verksamheten skapande och upplevelsebaserad.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 07 maj 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se