Insatser enligt LSS

Foto på pojke i rullstol som skjutsas av assistent

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ger vissa grupper av funktionsnedsatta utökad rätt till stöd och hjälp från kommunen. Lagen är en så kallad rättighetslag, vilket innebär att samhället inte får neka dig stödet om lagen ger dig rätt till den.

För att ha rätt till insatser ska din funktionsnedsättning för det första tillhöra en av de tre så kallade personkretsarna som ingår i LSS.

  • Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  • Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom
  • Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och skapar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen 

Att tillhöra någon av personkretsarna ger inte automatiskt rätt till insatser, utan dina specifika behov bedöms av biståndshandläggare. Det finns sedan flera olika former av stöd och hjälp som sträcker sig från fritidsaktiviteter till stödfamilj.

Läs mer om vad vi kan erbjuda dig som omfattas av LSS i undermenyerna.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 01 februari 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se