Färdtjänst

Foto på hund som åker bil

Du som har en långvarig funktionsnedsättning och stora svårigheter att förflytta sig på egen hand eller med kollektiva färdmedel kan få färdtjänst. För att kunna söka ska du vara folkbokförd i kommunen och du ansöker alltid i din hemkommun även om det gäller riksfärdtjänst.

Priser och villkor inom kommunen

Vanliga färdtjänstresor görs i närområdet och gäller därför maximalt 3 mil utanför Köpings kommuns gränser. Ska du åka längre än så behöver du istället ansöka om riksfärdtjänst som du hittar mer information om längre ner på sidan.

En medresenär kan följa med under resan och betalar samma avgift som dig. Behöver du en ledsagare som hjälper till på resan kan du få det efter behovsprövning. Ledsagaren åker då med utan kostnad.

Notera att färdtjänst inte gäller för sjuk- och behandlingsresor.

Avgiften för färdtjänst i Köpings kommun är 30 procent av kostnaden för en taxiresa, men det kostar alltid minst 50 kronor.

Priser och villkor för riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst kan du få om du inte kan resa till normala reskostnader på grund av din funktionsnedsättning. Det kan vara både för att du har hjälpmedel som gör att du behöver specialfordon eller att det blir extra dyrt för att du behöver en ledsagare. Riksfärdtjänst gäller endast inom Sverige, och tar vid där den vanliga färdtjänsten slutar, det vill säga när du reser längre än 3 mil utanför kommunen. Du reser med allmänna kommunikationer, taxi eller ett för ändamålet särskilt anpassat fordon, och resan får inte redan vara bekostad av staten, kommunen eller landstinget.

Ansökan ska göras minst 3 veckor innan resan.

När du reser med riksfärdtjänst betalar du det som kallas egenavgift. Egenavgiftens storlek ska motsvara normala reskostnader med allmänna färdmedel och beräknas efter vägavståndet i kilometer. Egenavgiften beslutas av regeringen och du hittar aktuella uppgifter om avgiftens storlek på riksfärdtjänstens hemsida.

Hur ansöker jag?

Du ansöker om färdtjänst och riksfärdtjänst hos biståndsenheten. Kontaktuppgifter hittar du under rubriken Kontakta oss.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 01 november 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se