Vad gäller om jag flyttar?

Möjligheten att få bidrag när man köper eller byter bostad är begränsad.

Om du byter bostad

När du byter bostad har du ett ansvar att välja en lämplig bostad med tanke på din funktionsnedsättning. Endast i undantagsfall lämnas bidrag till anpassningsåtgärder vid köp eller byte till annan bostad och då krävs det särskilda skäl till val av bostad.

I sammanhanget beräknas kostnaderna för alla åtgärder som vid bostadsbytet kan förutses bli nödvändiga inom de närmaste åren, inte bara de åtgärder som ansökan avser.

Om du bygger nytt

Om du bygger nytt och har en funktionsnedsättning så ska du se till att bostaden blir lämplig med hänsyn till funktionsnedsättningen och att den nya bostaden motsvarar dina nuvarande och framtida behov. För att avgöra om en åtgärd är bidragsberättigad måste kommunen pröva om materialet, inredningen eller utrustningen är gängse på marknaden och om materialet eller utrustningen brukar väljas även av personer som inte har någon funktionsnedsättning.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 14 juni 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se