Vad gäller om jag flyttar?

Möjligheten att få bidrag när man köper eller byter bostad är begränsad.

Om du byter bostad

Om du byter bostad gäller särskilda villkor som ska uppfyllas förutom lagens övriga krav. Har du flyttat till en bostad som någon annan än sökanden har låtit uppföra lämnas inte bidrag för att kompensera vissa brister som gör bostaden uppenbart olämplig med hänsyn till funktionsnedsättningen. Det gäller brister i fråga om storlek, planlösning, antal våningsplan eller andra nivåskillnader.

Om du bygger nytt

Om du själv har låtit uppföra ett en- eller tvåbostadshus lämnas bidrag enbart för sådan anordning eller inredning som normalt bara används eller förekommer i den här typen av hus på grund av att en boende har en funktionsnedsättning. Bidrag lämnas dock inte för hiss.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 14 augusti 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se