Om behovet upphör

Återställningsbidrag

Fastighetsägare har möjlighet att ansöka om återställningsbidrag. Bostadsrättsinnehavare som fått anpassning inne i lägenheten samt småhusägare får själva bekosta demontering och återställning. Det finns flera villkor gällande återställningsbidraget, kontakta handläggare för mer information.

Du kan också läsa mer om återställningsbidraget på i Boverkets handbok om bostadsanpassningsbidrag på Boverkets hemsida.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 14 juni 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se