Hur går det till?

Bild med tecknade figurer och pilar som visar processen

Klicka på bilden ovan för förstoring.

Du som ansöker om bostadsanpassningsbidrag ska välja entreprenör, skriva avtal med och betala entreprenören när arbetet är klart.

Du som ansökt och beviljats bidrag ska välja entreprenör, skriva avtal med och betala entreprenören när arbetet är klart. Det är ingen skillnad jämfört med om du hade valt att inte söka något bidrag till din anpassning.

Ansökan

Du ansöker om bostadsanpassningsbidrag hos kommunen. Till din ansökan bör du bifoga intyg och en kostnadsberäkning/offert för anpassningsåtgärderna. Vid större anpassningar kan du även behöva ritningar eller annan teknisk dokumentation. Om du inte själv kan driva ditt ärende och du får hjälp av någon som är ditt ombud behöver du även skicka in en skriftlig fullmakt angående detta.

Intyg

Till din ansökan behöver du som regel bifoga ett intyg från en arbetsterapeut eller annan medicinskt sakkunnig som styrker behovet av åtgärden. Gäller din ansökan åtgärder på grund av nedsatt syn kan du kontakta syncentralen gällande intyg. Vid dolda funktionsnedsättningar såsom allergi eller överkänslighet kan det krävas intyg från läkare.

Kontakta rehabiliteringsenheten på telefon 0221-257 39, telefontid är måndag till fredag mellan 8.00 och 9.00. 

Tietoa suomeksi

Offert

I din ansökan ska du ange hur mycket bidrag du ansöker om. För att fastställa det kan du behöva kontakta företag och be om en offert på de åtgärder du söker bidrag till. Gäller din ansökan enklare åtgärder kan förbundet fastställa skälig kostnad för åtgärderna utifrån erfarenhet. Gäller det dyrare åtgärder som till exempel trapphiss ska du begära in flera offerter. Kontakta gärna förbundet för att få veta vad som gäller för just din ansökan.

Fastighetsägarens medgivande

Om du bor i hyresrätt eller bostadsrätt rekommenderar vi att du i ett tidigt skede kontaktar din fastighetsägare för att diskutera anpassningen.För att kunna beviljas bidrag ska samtliga fastighetsägare och nyttjanderättshavare ge sitt medgivande till att anpassningen får utföras. I medgivandet skall det även framgå att inget krav på ersättning för att återställa anpassningsåtgärderna kommer att ställas på dej.

Bygganmälan?

Vissa åtgärder kan vara anmälningspliktiga enligt Plan- och bygglagen och du behöver därför kontakta byggnadsnämnden för att få startbesked innan du kan beställa anpassningen. Tänk på att också lämna in dokumentation för att få ett slutbesked gällande din bygganmälan. Om du är osäker på vad som gäller kan du kontakta din kommun. Läs kommunens information om bygganmälan.

Utredning

När din ansökan är komplett utreder kommunens handläggare ditt ärende. Vid behov bokar handläggaren tid för hembesök hos dig. Handläggaren bedömer om de sökta åtgärderna är bidragsberättigade enligt Lagen om bostadsanpassningsbidrag. Med det menas till exempel att åtgärderna är nödvändiga, att bostaden används permanent, att ansökan avser anpassningar av bostadens fasta funktioner och att åtgärderna inte behöver utföras av väsentligen andra orsaker än funktionsnedsättningen.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 27 augusti 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se