Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar om flyktingmottagande och integration. Om det är något övrigt du funderar på så tveka inte att höra av dig till oss. Maila dina frågor till social.arbetsmarknad@koping.se.

Vad är skillnaden mellan flyktingar och asylsökande?
Vilket ansvar har kommunen och vilket ansvar har Migrationsverket?
Är det kommunen som avgör hur många flyktingar vi tar emot?
Hur mycket ersättning får de asylsökande?
Hur mycket ersättning får de som beviljats uppehållstillstånd?
Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 20 augusti 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se