Våld i nära relationer

Att vara utsatt för våld påverkar en persons hela livssituation och innebär också att man är utsatt för brott. Det finns många olika typer av våld, det kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt eller materiellt våld. Barn och vuxna som lever i familjer där våld förekommer är brottsoffer.

Socialtjänsten ska verka för att personer som utsätts för hot och våld får skydd och stöd för att komma ifrån situationen. Stödet förmedlas på olika sätt i samråd med varje person och vid behov i samarbete med polis, sjukvård och frivilligorganisationer.

Om du behöver hjälp eller mer information kan du vända dig till oss. Fråga efter mottagningen vid socialtjänsten när du ringer kommunens växel under kontorstid. Vid akuta situationer ska du alltid ringa 112. Du som är orolig för en anhörig eller vän är välkommen att kontakta kommunen för råd och stöd.

Centrum mot våld i nära relationer

Köpings kommun samarbetar med Centrum mot våld i Västerås som ger stöd till personer som upplevt våld i nära relationer. Deras mottagning är uppdelad i en mottagning för den som är utsatt för hot och våld, och en mottagning för den som har hotat eller skadat en närstående. De arbetar med, och erbjuder, olika former av stöd. Här kan du läsa mer om Centrum mot våld i nära relationer.

Du som bor i Köping har tillgång till denna verksamhet och kan ringa och komma dit om du vill tala med någon om dina upplevelser, behöver hjälp och stöd eller har frågor.

Kvinnojouren KAK

Köpings kommun samarbetar också med den lokala kvinnojouren. Kvinnojouren är en ideell förening som erbjuder utsatta kvinnor och deras barn stöd och skydd. Kvinnojouren erbjuder både samtalsstöd och stöd vid kontakter med olika myndigheter, vid eventuell rättsprocess och akut skydd i hemligt boende.

Kvinnojouren är politiskt och religiöst obunden. De har tystnadsplikt och respekterar om du föredrar att vara anonym. Även om du själv inte är drabbad kan du kontakta dem som till exempel anhörig, vän eller arbetskamrat.

Barn

Föräldrar vill, och orkar, många gånger inte kännas vid att barnen ser eller hör när en förälder utsätter en annan för våld. Att vara med om detta och inte kunna hindra våldet är bland det svåraste ett barn kan uppleva, och upplevelsen kan prägla hela uppväxten.Våld kan också förekomma bland andra närstående än föräldrar till barnet. Socialtjänsten erbjuder olika former av stöd till barn, som anpassas efter den enskildes situation. Det kan vara till exempel gruppverksamhet eller individuella samtal. 

Stockholms läns mansjour

Mansjouren är ett forum för människor i behov av någon att tala med. du kan vara helt anonym och det är du som bestämmer vad samtalet ska handla om. Ingen fråga är för stor eller för liten för att ges utrymme i samtalet. Ibland kan det handla om mer akuta frågor, så som relationsproblem, vårdnadstvister, missbruk, sorg, våld och hot - både som offer och förövare.

Mansjourens roll är att vara samtalsstöd åt i första hand män, men vid behov även kvinnor. De som arbetar där är alla volontärer vilket innebär att de arbetar på frivillig basis, alla med olika bakgrunder och utbildningar. I rollen på Mansjouren är de samtalspartners, utan krav på någon professionell kompetens eller formell utbildning. Mansjouren bedriver ingen rådgivning och har ingen behandlande verksamhet, utan funktionen är enbart att vara någon att prata med. Volontärerna har avgett tystnadslöfte och du bestämmer själv hur pass anonym du vill vara.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 06 november 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se