Våld i nära relationer

Att vara utsatt för våld, fysiskt eller psykiskt, påverkar en persons hela livssituation och innebär också att man är utsatt för brott. Barn och vuxna som lever i familjer där våld förekommer är brottsoffer.

Socialtjänsten ska verka för att personer som utsätts för hot och våld får skydd och stöd för att komma ifrån situationen. Stödet förmedlas på olika sätt i samråd med varje person och vid behov i samarbete med polis, sjukvård och frivilligorganisationer.

Om du behöver hjälp eller mer information kan du vända dig till oss. Fråga efter en socialsekreterare som kan svara på frågor om våld i hemmet när du ringer kommunens växel under kontorstid.

Centrum mot våld i nära relationer

Köpings kommun samarbetar med Centrum mot våld i Västerås som ger stöd till personer som upplevt våld i nära relationer. Deras mottagning är uppdelad i en mottagning för den som är utsatt för hot och våld, och en mottagning för den som har hotat eller skadat en närstående. De arbetar med, och erbjuder, lite olika saker. Här kan du läsa mer om Centrum mot våld i nära relationer.

Du som bor i Köping har tillgång till denna verksamhet och kan ringa och komma dit om du vill tala med någon om dina upplevelser, behöver hjälp och stöd eller har frågor.

Kvinnojour

Köpings kommun samarbetar också med den lokala kvinnojouren. Kvinnojouren är en ideell organisation som erbjuder utsatta kvinnor och deras barn stöd och skydd. Kvinnojouren erbjuder både samtalsstöd och stöd vid kontakter med olika myndigheter, vid eventuell rättsprocess och akut skydd i särskilt boende.

Barn

Föräldrar vill många gånger inte kännas vid att barnen ser eller hör när en förälder misshandlas. Att vara med om detta och inte kunna hindra våldet är bland det svåraste ett barn kan uppleva och upplevelsen kan prägla hela uppväxten.Vi arbetar på sådant sätt att barnen i dessa familjer ska få det stöd de behöver.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 20 april 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se