Ungcenter

Är du mellan 16 och 25 år och utan sysselsättning? På Ungcenter kan du få information, råd, stöd och bli lotsad rätt. Det kan handla om studier likväl som arbete eller praktik.

På plats finns personer med olika funktioner från olika myndigheter representerade, allt för att göra det så enkelt som möjligt för dig.

Du som besöker Ungcenter kan få träffa en

  • arbetsförmedlare
  • studiekonsulent
  • praktiksamordnare
  • studie- och yrkesvägledare
  • socialsekreterare
  • etableringshandläggare
  • behandlare
  • arbetsmarknadskonsulent

Ungcenter är kommunens insats för att göra myndighetskontakten så enkel som möjligt och sänka ungdomsarbetslösheten. Flera myndigheter har gått samman och finns representerade och samordnade i en gemensam lokal. Du ska ha en väg in i myndighetskontakten.

Ungcenter finns på Västra Långgatan 6, en trappa upp och har öppet varje onsdag mellan klockan 9.00 - 16.00 (drop in).

Länkar

Bild på ingången till Västra Långgatan 6.
Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 04 december 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se