Medling vid ungdomsbrott

  • Medling är frivilligt.
  • Brottet ska vara polisanmält och erkänt för att medling ska vara aktuellt.
  • Medling vänder sig framförallt till ungdomar upp till 21 år som begått brott och till personen som blivit utsatt för brottet.
  • Medling ger möjlighet till att träffas tillsammans och prata om händelsen och dess konsekvenser. Mötet förbereds och leds av en opartisk medlare.
  • Syftet med medling är att minska de negativa följderna av brottet och minska risken för återfall. Förhoppningen är att båda parter kan lämna händelsen bakom sig.

Vad medling kan innebära för dig som begått brottet

Du ges möjlighet att visa att du står för det du gjort, visa att du ångrar dig och vill ställa saker tillrätta. Medling är ett bra sätt att be om förlåtelse samtidigt som det gör det lättare för dig att möta den du utsatt för brott i framtiden.

Vad medling kan innebära för dig som blivit utsatt

Du får möjlighet att berätta för ungdomen hur brottet påverkat dig och vilka konsekvenser det har inneburit. Du ges möjlighet att ställa frågor till den som vållat dig skada. Medlingen kan göra det lättare att mötas i framtiden.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 12 juni 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se