Stöd till barn och unga

Tycker du att det är svårt att sätta gränser och regler för ditt barn? Är du orolig för en tonåring eller är det mycket konflikter hemma? Social & Arbetsmarknad kan hjälpa familjer med barn och unga i åldern
0 - 20 år med dessa funderingar. Vi arbetar för en varaktig och positiv förändring av den sociala livssituationen för familjer.

Tillsammans med dig och din familj pratar vi om vad ni vill ändra i er situation. Vilket stöd vi kan erbjuda beror på vad du och din familj vill förändra. Tillsammans gör vi en planering för hur vi ska arbeta för att nå förändring. I planeringen kan bland annat föräldrastödsprogram och barnverksamheter ingå. Vi sätter alltid barnets bästa i fokus och ser familjens nätverk som en viktig resurs och samarbetar vid behov med till exempel förskola, skola eller barnavårdscentral

Tillsammans arbetar vi med

 • att se nya möjligheter
 • kommunikation och konflikthantering
 • att skapa fungerande familjerelationer
 • att skapa struktur och rutiner i familjens vardag
 • att uppmuntra, berömma och gränssätta ditt barn
 • att fokusera på det positiva

Detta gör vi genom

 • att samarbeta med dig och din familj, samt ert nätverk
 • att arbete för en positiv förändring i er egen hemmiljö
 • att fokusera på det som fungerar
 • att hjälpa dig och din familj hitta rätt verktyg för en förändring
 • att tillsammans med dig och din familj arbeta mot tydliga mål

I intresseanmälan som finns längst ner på sidan kan du också välja att få mer information om öppenvårdens arbete med barn, ungdomar och familjer.

Tystnadsplikt och anmälningsskyldighet

Vi som arbetar har tystnadsplikt. Det innebär att vi inte kan prata om dig och din situation med någon annan om du inte har lämnat ditt samtycke. Vi har anmälningsskyldighet, det betyder att vi enligt lag måste rapportera till socialtjänstens myndighetshanläggare om vi misstänker att barn far illa.

Stödgrupper för barn och unga

Alla våra stödgrupper är kostnadsfria, allt du berättar och det vi pratar om stannar i förtroende i gruppen.

Dropp - för dig med missbrukande föräldrar
Hoppet - för dig som upplevt våld i familjen
Skilda världar - för dig med skilda föräldrar
Föräldrastödskurs

Intresseanmälan till stödgrupper

Om du vill vara med i en grupp eller fråga om något kan du fylla i intresseanmälan nedanför och skicka in till oss.

Kontaktuppgifter * (obligatorisk)
Kontaktuppgifter
Jag önskar att bli kontaktad i syfte att få mer information och/eller lämna en intresseanmälan om:
Jag önskar att bli kontaktad i syfte att få mer information och/eller lämna en intresseanmälan om:


Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 29 oktober 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se