Stöd till barn och ungdom

Tycker du att det är svårt att sätta gränser och regler för ditt barn? Är du orolig för en tonåring eller är det mycket konflikter hemma? Social & Arbetsmarknad kan hjälpa familjer med barn och unga i åldern 0 - 20 år med dessa funderingar. Vi arbetar för en varaktig och positiv förändring av den sociala livssituationen för familjer.

Tillsammans med dig och din familj pratar vi om vad ni vill ändra i er situation. Vilket stöd vi kan erbjuda beror på vad du och din familj vill förändra. Tillsammans gör vi en planering för hur vi ska arbeta för att nå förändring. I planeringen kan bland annat föräldrastödsprogram och barnverksamheter ingå. Vi sätter alltid barnets bästa i fokus och ser familjens nätverk som en viktig resurs och samarbetar vid behov med till exempel förskola, skola eller barnavårdscentral.

Tillsammans arbetar vi med

 • att se nya möjligheter.
 • kommunikation och konflikthantering.
 • att skapa fungerande familjerelationer.
 • att skapa struktur och rutiner i familjens vardag.
 • att uppmuntra, berömma och gränssätta ditt barn.
 • att fokusera på det positiva.

Detta gör vi genom

 • att samarbeta med dig och din familj, samt ert nätverk.
 • att arbete för en positiv förändring i er egen hemmiljö.
 • att fokusera på det som fungerar.
 • att hjälpa dig och din familj hitta rätt verktyg för en förändring.
 • att tillsammans med dig och din familj arbeta mot tydliga mål.

Här kan du läsa mer om vår föräldrautbildning i konflikthantering.

Stödgrupper för barn och unga

DROPP

Barn och ungdomar som har en förälder som är beroende av alkohol eller andra droger känner sig ofta ensamma med sitt problem. I DROPP får de träffa andra som också lever med närstående som missbrukar och prata om sina upplevelser. Det är frivilligt att vara med i DROPP och det kostar ingenting. Förutom att prata och göra praktiska övningar har gruppen roligt tillsammans och tittar på film, gör utflykter, leker och bjuder in gäster.

Skilda världar

Skilda världar är en grupp för barn och tonåringar som har föräldrar som inte bor ihop. De träffas i grupper för att prata och träffa andra med liknande upplevelser. Vem som helst som har ett behov av att prata om föräldrarnas separation kan delta. Det kostar ingenting att vara med i Skilda världar.

Tystnadsplikt och anmälningsskyldighet

Vi som arbetar har tystnadsplikt. Det innebär att vi inte kan prata om dig och din situation med någon annan om du inte har lämnat ditt samtycke. Vi har anmälningsskyldighet, det betyder att vi enligt lag måste rapportera till socialtjänstens myndighetshanläggare om vi misstänker att barn far illa.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 26 juni 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se