Hedersrelaterat våld och förtryck

Får du inte leva som du vill? Begränsar familjens eller släktens regler vad du ska ha på dig, vem du får umgås med, vilka ämnen i skolan du får delta i, vem du ska gifta dig med? Blir du övervakad av en släkting? Bestraffas du om du bryter mot familjens regelsystem? Känns det inte alltid som att svenska lagar gäller dig och din livssituation?

Den som utsätts för någon av dessa saker kan vara utsatt för hedersrelaterat förtryck och våld. Hedersrelaterat våld och förtryck kan vara fysiskt och psykiskt eller att en person isoleras eller kontrolleras systematiskt.

Hedersrelaterat våld och förtryck är planerat, sanktionerat av personens omgivning och ibland kollektivt utövat. Hedersnormen har en avgörande roll och våldet kan drabba både flickor och pojkar. Tvångsäktenskap är en form av hedersrelaterat våld och förtryck.

Ett liv fritt från förtryck och våld är en rättighet

Hedersrelaterat förtryck och våld kan se olika ut, det kan vara olika vilka regler man måste följa och bestraffningarna kan skilja sig åt. Det spelar inte någon roll vad våldet och kränkningarna består i, det finns aldrig något försvar när barn och ungdomars rättigheter kränks.

Det är en grundläggande mänsklig rättighet

  • att få bestämma över sin egen kropp,
  • att få gifta sig med vem man vill. Äktenskap före 18 års ålder är förbjudna i svensk lag,
  • att inte kontrolleras av sin familj eller släkt,
  • att inte tvingas att kontrollera sina systrar, bröder eller kusiner; du har rätt till egna intressen och en egen utveckling.
  • Läs mer om dina rättigheter och vilket stöd du kan få på dinarattigheter.se
  • Läs mer om hedersförtryck på Länsstyrelsen i Östergötlands läns webbplats hedersfortryck.se
Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 05 augusti 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se