Faderskap/föräldraskap

När ett barn föds av ogifta föräldrar ska det fastställas vem som är far för att barnets juridiska rättigheter ska tas tillvara. När ett barn föds av gifta föräldrar får barnet automatiskt den äkta mannen som far.

Kommunen får information från Skatteverket när en ogift kvinna fött barn och kontaktar föräldrarna för att fastställa faderskapet.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 11 juni 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se